Retributie voor verblijfsaanvragen

Sommige niet-Belgen moeten een retributie voor verblijfsaanvragen betalen.

This page in English

Wat is de retributie voor verblijfsaanvragen?

Sommige niet-Belgen moeten een retributie voor verblijfsaanvragen betalen. Deze retributie is bestemd voor de federale overheid (Dienst Vreemdelingenzaken).

Hoeveel retributie betaalt u?

Het basisbedrag van deze retributie is vastgelegd op 366 euro. Sommige aanvragen kosten minder (209 of 63 euro) of zijn gratis. U betaalt de retributie per persoon en per aanvraag. Per aanvrager doet u een overschrijving.

Hoe betaalt u uw retributie?

Stort het precieze bedrag, in euro, op de bankrekening van de Dienst Vreemdelingenzaken:

IBAN BE57 6792 0060 9235

BIC PCHQBEBB

Bank BPOST NV, Muntcentrum (zonder nr.), 1000 Brussel

Begunstigde Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel

Wat geeft u als mededeling bij de overschrijving?

Gebruik de volgende structuur:

Naam Voornaam Nationaliteit DD.MM.JJJJ (geboortedatum)

De gegevens van de aanvrager moeten altijd in de mededeling staan, ook als iemand anders de retributie betaalt.

Waarmee houdt u rekening?

Breng uw betalingsbewijs mee (bijvoorbeeld een rekeninguittreksel of een overschrijving met de stempel van de post) als u bij ons langskomt voor uw aanvraag. Zonder betalingsbewijs kunt u geen aanvraag doen. Het heeft in dat geval geen zin dat u naar de loketten komt.

Als u al een afspraak hebt vastgelegd bij het Loket Migratie, maar nog geen betalingsbewijs hebt, verplaats dan uw afspraakdatum én betaal de retributie zo vlug mogelijk. Zo bent u in orde voor uw nieuwe afspraak.

U hebt een betalingsbewijs nodig per persoon en per aanvraag.

Als de retributie onnodig is betaald, kunt u een terugbetaling aan de Dienst Vreemdelingenzaken vragen.

Wie contacteert u?

Als u een afspraak bij het Loket Migratie wilt maken of verplaatsen, neem dan contact op met het Loket Migratie.

Als u algemene vragen hebt over de administratieve bijlage of het verblijfsrecht, neem dan contact op met het Infopunt Migratie.