Valiezen

Kort verblijf in België

Plan je een kort verblijf in België? Lees hier meer wat je moet doen als derdelander of Unieburger.

Kortverblijf als derdelander

Plan je als derdelander een verblijf van maximaal 90 dagen in België (bv. als toerist of zakenreis)? Dan heb je een visum nodig, tenzij je bent vrijgesteld.  

Ben je een onderdaan van IJsland, Noorwegen of Liechtenstein? Dan volg je de regels kort verblijf van een Unieburger.

Meer info over de voorwaarden en procedure voor kort verblijf als derdelander in België.

Verbintenis tot tenlasteneming

Wie gemachtigd is, kan een verbintenis tot tenlasteneming aangaan met een niet-Belg voor een kort verblijf in België.

Ga zonder afspraak langs bij Migratie of maak een afspraak in een dienstencentrum voor de legalisatie van de verbintenis tot tenlasteneming.
 

Aankomstverklaring

Als je in België aankomt, moet je je aanmelden bij de gemeente van verblijf en ontvang je een aankomstverklaring (= bijlage 3). Van deze aanmeldingsplicht ben je vrijgesteld als je verblijft in een hotel, camping of als je bent opgenomen in een ziekenhuis.

Maak een afspraak om je aankomstverklaring (= bijlage 3) aan te vragen.

Kortverblijf als Unieburger

Plan je als Unieburger een verblijf van maximaal 3 maanden in België, dan moet je je aanmelden bij de gemeente waar je verblijft.  

Vraag een melding van aanwezigheid (= bijlage 3ter) via e-mail aan bij Migratie of je dienstencentrum. Je kan ook op afspraak langskomen.

Van deze aanmeldingsplicht ben je vrijgesteld als je verblijft in een hotel, camping of als je bent opgenomen in een ziekenhuis.

Meer info over het kort verblijf als Unieburger.