Valiezen

Kort verblijf in België

Plan je een kort verblijf in België? Lees hier meer wat je moet doen als derdelander of Unieburger.

Kort verblijf als derdelander

Plan je als derdelander een verblijf van maximaal 90 dagen in België (bv. als toerist of zakenreis)? Dan heb je een visum nodig, tenzij je bent vrijgesteld.  

Ben je een onderdaan van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland? Dan volg je de regels kort verblijf van een Unieburger.

Meer info over de voorwaarden en procedure voor kort verblijf als derdelander in België.

Aankomstverklaring

Als je in België aankomt, moet je je aanmelden bij de gemeente van verblijf en ontvang je een aankomstverklaring (= bijlage 3). Van deze aanmeldingsplicht ben je vrijgesteld als je verblijft in een hotel, camping of als je bent opgenomen in een ziekenhuis.

Lukt het niet je online aan te melden?

Ga naar Migratie in het Stadskantoor of naar een dienstencentrum. Je moet wel  een afspraak maken.

Verbintenis tot tenlasteneming

Wie gemachtigd is, kan een verbintenis tot tenlasteneming aangaan met een niet-Belg voor een kort verblijf in België.

Waar kun je hiervoor terecht?

  • Bij Migratie in het Stadskantoor, zonder afspraak.
  • In de dienstencentra. Je moet wel een afspraak maken. Bel hiervoor naar Migratie op het nummer 09 266 71 50.

Kort verblijf als Unieburger

Plan je als Unieburger een verblijf van maximaal 3 maanden in België, dan moet je je aanmelden bij de gemeente waar je verblijft.  

Lukt het niet je online aan te melden?

Ga naar Migratie in het Stadskantoor of naar een dienstencentrum. Je moet wel  een afspraak maken.

Van deze aanmeldingsplicht ben je vrijgesteld als je verblijft in een hotel, camping of als je bent opgenomen in een ziekenhuis.

Meer info over het kort verblijf als Unieburger.