Ver­blijfs­do­cu­ment voor mobi­li­teits­stu­den­ten

Ben je een mobiliteitsstudent, bijvoorbeeld in het Erasmus Mundus-programma? Meld je aan bij de gemeente voor je verblijfsdocument.

This page in English

Let op! Begin je in België aan je mobiliteitsprogramma en heb je een visum D? Volg dan deze procedure.

Welke voorwaarden zijn er?

  • Je neemt deel aan een mobiliteitsprogramma.
  • Je bent ingeschreven in een ander EU-land.
  • Je studeert minstens 1 semester aan een Belgische universiteit of hogeschool.

Wat heb je nodig?

Wat moet je doen?

Gebruik het e-formulier en laad de nodige documenten op.

Nadat we je indiening hebben ontvangen, ontvang je een bevestigingsmail.

Welk document ontvang je?

Je ontvangt een bijlage 33 als verblijfsdocument. Met een bijlage 33 word je niet ingeschreven in het Rijksregister en word je niet gedomicilieerd in België. Je hoofdverblijfplaats blijft dus in het buitenland.

De bijlage 33 is geldig voor de duur van de mobiliteit in België en is niet verlengbaar.

Wanneer krijg je de bijlage 33?

Na de verwerking van je dossier, krijg je de digitale bijlage 33 in je mailbox.