Verblijfdocument voor mobiliteitsstudenten

Ben je een uitwisselingsstudent, bijvoorbeeld in het Erasmus+-programma? Meld je aan bij de gemeente voor je verblijfsdocument.

Let op! Begin je in België aan je mobiliteitsprogramma? Volg dan deze procedure.

Welke voorwaarden zijn er?

  • Je neemt deel aan een uitwisselingsprogramma.
  • Je bent ingeschreven in een ander EU-land.
  • Je studeert minstens 1 semester aan een Belgische universiteit of hogeschool.

Wat heb je nodig?

  • Je nationaal paspoort.
  • Geldige verblijfskaart van het EU-land waar je studeert.
  • Het standaardformulier 'Kennisgeving geen bezwaar', dat je van de universiteit of hogeschool krijgt. Dat is het bewijs dat je deelneemt aan een uitwisselingsprogramma.
  • Het standaardformulier voor de inschrijving aan een universiteit of hogeschool.
  • 1 pasfoto van maximaal 6 maanden oud.

Wat moet je doen?

Je ontvangt een bijlage 33 als verblijfsdocument.