Lang verblijf: statuutwissel

Vraag je statuutwissel aan als niet EU/EER-student .

This page in English

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent niet-EU-, EER-student 
 • Je hebt geen D visum 
 • Je hebt wel een kort verblijfsrecht (met een visum C of visumvrijgesteld) of je hebt een lang verblijfsrecht (bv. als werknemer of gezinshereniger)?

Dan kan je binnen jouw legaal verblijf een lang verblijfsrecht (= voor meer dan 90 dagen) aanvragen op basis van studies via een 'statuutwissel'.

Er is geen wettelijke beslissingstermijn voor de Dienst Vreemdelingenzaken om de statuutwissel goed te keuren of af te keuren (als je niet aan de voorwaarden voldoet of als er documenten ontbreken). Je legaal verblijf kan verstrijken en je krijgt geen tijdelijk verblijfsrecht in afwachting van de beslissing.

Dit breng je mee:

 • Geldig paspoort
 • Geldige Belgische verblijfskaart OF geldig visum (voor visumplichtige derdelanders) OF verblijfskaart van een andere Schengenlidstaat
 • Inschrijvingsattest van een onderwijsinstelling in België ('model van standaardformulier')
 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen (studiebeurs, geblokkeerde rekening, bijlage 32)
 • Uittreksel uit het strafregister uit land van laatste verblijfplaats en maximum 6 maanden oud op moment van verblijfaanvraag (eventueel voorzien van vertaling en correcte legalisatie/apostille)
 • Medisch standaardattest
 • Betalingsbewijs retributie: € 237 (erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling) of € 229 (privé onderwijsinstelling) op rekening BE57 6792 0060 9235 – vrije mededeling: NaamVoornaamNationaliteitDD.MM.JJJJ (geboortedatum)
  Voor uitzonderingen en vrijstellingen: zie website
  Dienst Vreemdelingenzaken
 • Ziektekostenverzekering.

Ontbreekt een document?

Voeg een motivatiebrief toe met de reden en vul je dossier zo snel mogelijk aan. De Dienst Vreemdelingenzaken neemt pas een beslissing over je dossier als het dossier volledig is.

Vraag je de statuutwissel aan vanuit kort verblijf?

Dan krijg je tijdens het loketbezoek een aankomstverklaring (bijlage 3). Breng volgende documenten mee om de aankomstverklaring te ontvangen:

 • Geldig paspoort
 • Geldig visum (voor visumplichtige derdelanders) of verblijfskaart van een andere Schengenlidstaat
 • Correct en volledig verblijfsadres in Gent
 • 1 recente pasfoto die voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria

Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken je dossier positief beslist, word je uitgenodigd voor de aanvraag van je A-kaart. Breng 1 recente pasfoto mee die voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria en 29 euro (cash of bancontact).

Meer over de A-kaart