Duurzaam verblijf (EU+)

Je vindt op deze pagina meer informatie over duurzaam verblijf voor EU-, EER- en Zwitserse onderdanen

Wat is duurzaam verblijf en wanneer kun je het aanvragen?

Wanneer je een duurzaam verblijf verkrijgt, is je verblijf niet meer verbonden aan voorwaarden op basis waarvan je verblijfsrecht kreeg in België.

Na een periode van 5 jaar ononderbroken verblijf heb je automatisch recht op een duurzaam verblijf.

De termijn van 5 jaar begint te lopen vanaf de datum van je aanvraag van een verklaring van inschrijving, de bijlage 19.

Welk document krijg je?

Als EU-, EER- of Zwitserse onderdaan kan je bij de gemeente een elektronisch verblijfsdocument type EU+ aanvragen.

Voor EU-, EER- en Zwitserse onderdanen is het duurzaam verblijf een automatisch recht.

Ook als je het verblijfsdocument niet aanvraagt, heb je een duurzaam verblijfsrecht.

In welk register word je overgeschreven?

Je wordt nu overgeschreven van het vreemdelingenregister naar het bevolkingsregister.

Hoe lang mag je in het buitenland blijven?

Met een duurzaam verblijfsrecht heb je 2 jaar een recht op terugkeer. Als je België minder dan 2 jaar hebt verlaten, kun je opnieuw worden ingeschreven. Als je langer dan 3 maanden België verlaat, moet je dat altijd melden bij het Loket Migratie of het dienstencentrum.

Kun je het duurzaam verblijfsrecht verliezen?

Je kunt het duurzaam verblijfsrecht verliezen

  • als je België meer dan 2 achtereenvolgende jaren verlaten hebt
  • om ernstige redenen van openbare orde en nationale veiligheid
  • om dwingende redenen van nationale veiligheid als je de laatste 10 jaar in België hebt verbleven
  • als je fraude hebt gepleegd.