Vertrek uit België

Ben je een niet-Belg in Gent die vertrekt naar het buitenland? Lees hier wat je moet doen voor je vertrek uit België.

Onderstaande regeling geldt enkel voor personen die in Gent zijn ingeschreven. Studenten, expats of andere niet-Belgen die zich bijvoorbeeld alleen maar aangemeld hebben met een bijlage 33, een bijlage 3 of een bijlage 3ter en dus geen hoofdverblijfplaats (= ‘domicilie’) in Gent hebben, hoeven hun vertrek niet te melden.

Minder dan 3 maanden in het buitenland

Vertrek je voor minder dan 3 maanden naar het buitenland, dan hoef je het vertrek en terugkeer niet te melden bij de gemeente.

Als de geldigheid van het verblijfsdocument verstrijkt vóór de voorziene terugkeerdatum, kan je een vroegtijdige vernieuwing aanvragen (mits op dat moment aan alle verblijfsvoorwaarden is voldaan). Eens de geldigheid van de verblijfskaart vervalt, loop je als niet-EU /EER onderdaan het risico België niet opnieuw binnen te mogen.

Meer dan 3 maanden tot 1 jaar in het buitenland

Als je voor meer dan 3 maanden vertrekt naar het buitenland, moet je de reden van vertrek, de duur van de afwezigheid én terugkeer vóór vertrek melden bij de gemeente.

Je ontvangt een bewijs van de aangifte (bijlage 18 – Attest van vertrek) en behoudt je verblijfskaart. Bij de terugkeer moet je je binnen 15 dagen opnieuw aanmelden met de bijlage 18.

Check de geldigheid van je verblijfsdocument

Als de geldigheid van het verblijfsdocument verstrijkt vóór de voorziene terugkeerdatum, kan je een vroegtijdige vernieuwing aanvragen (mits op dat moment aan alle verblijfsvoorwaarden is voldaan).

Eens de geldigheid van de verblijfskaart vervalt, loop je als niet-EU /EER onderdaan of Zwitser het risico België niet opnieuw binnen te mogen.

Meld je vertrek en vermijd verlies van verblijfsrecht

Als je de tijdelijke afwezigheid niet meldt en bij controle treffen we je niet aan op je hoofdverblijfplaats, dan moet de gemeente je schrappen uit het vreemdelingenregister.

Die schrapping maakt de verblijfskaart ongeldig en je kan het verblijfsrecht verliezen.
Na schrapping moet je een herinschrijving aanvragen en moet je bewijzen voorleggen dat je niet te lang in het buitenland verbleven hebt.

Het onderzoek van deze aanvraag kan enige tijd duren. Je krijgt dus niet onmiddellijk een nieuwe verblijfskaart.

Definitief vertrek naar het buitenland

Als je definitief vertrekt naar het buitenland, moet je dit vóór of ten laatste meteen na je vertrek melden bij de gemeente.

Hoe maak je een melding van vertrek?

Via het e-formulier: kies de optie 'aangifte definitief vertrek'.

  • Deponeer de verblijfskaart onder gesloten omslag in de terugbrengbus van het AC Zuid of stuur de verblijfskaart op per post (de adresgegevens vind je in het e-formulier).
  • Je ontvangt per e-mail een bewijs van de aangifte (model 8 – Bewijs afvoering rijksregister).

Het bewijs van afvoering rijksregister is belangrijk in bepaalde gevallen:

• Voor Nederlanders, omdat Nederlandse gemeenten dit bewijs vaak vragen om opnieuw in een Nederlandse gemeente te worden ingeschreven
• Soms is dat model 8 – Bewijs afvoering rijksregister nodig om bij vertrek op de luchthaven douaneformaliteiten voor de export van goederen te kunnen regelen

Kopie verblijfskaart belangrijk voor niet-Schengen

Teruggave van de verblijfskaart gebeurt best na de afhandeling van alle zaken waarvoor die kaart nodig is (bijvoorbeeld bankverrichtingen).

Deze teruggave is vooral van belang voor niet-Schengenonderdanen. Zij moeten aan de buitengrenzen van het Schengengebied bij controle kunnen bewijzen dat ze legaal in België verbleven.

Model 8 en bijlage 37 zijn onvoldoende bewijs van het legaal verblijf, waardoor je een boete en een signalering wegens illegaal verblijf riskeert. Om die reden moet je in principe een kopie van de verblijfstitel kunnen voorleggen samen met het model 8 en bijlage 37.