Reizen als subsidiair beschermde

Hier vindt u informatie over reizen als subsidiair beschermde.

U bent subsidiair beschermde in België en wil reizen

Als u subsidiair beschermde bent, mag u naar het buitenland reizen. Om naar het buitenland
te reizen, hebt u een geldige elektronische verblijfskaart en een reisdocument nodig.

U kunt een paspoort aanvragen bij de ambassade van uw land van herkomst in België. Als u geen paspoort hebt en u kunt er geen krijgen bij uw ambassade, kunt u een reisdocument voor vreemdelingen aanvragen bij de gemeente van uw verblijfplaats. Dit reisdocument wordt ook wel 'rood paspoort' genoemd.

Met uw geldige elektronische verblijfskaart en een reisdocument kunt u zonder visum reizen binnen de Schengenzone. Als u naar andere landen wil reizen, kunt u zich bij de ambassades van de landen waar u naartoe wil reizen, informeren over de vereiste visa.

U verlaat België voor minder dan 3 maanden

Kijk na of uw verblijfskaart nog geldig is. Als uw verblijfskaart tijdens uw afwezigheid niet
meer geldig is, kunt u een vervroegde vernieuwing van uw verblijfskaart aanvragen. Het is belangrijk om deze vervroegde vernieuwing op tijd aan te vragen.

Risico in geval van terugkeer naar uw land van herkomst

Als u naar uw land van herkomst reist, kunt u uw status van subsidiair beschermde verliezen.
Er worden dan vragen gesteld bij de situatie in uw land van herkomst of bij uw verklaringen
die het toekennen van deze bescherming mogelijk hebben gemaakt.

Lang verblijf in het buitenland en terugkeer naar België

Gaat u voor langer dan 3 maanden naar het buitenland, dan hebt u een recht op terugkeer naar België voor een periode van 1 jaar na vertrek.

In dit geval moet u voor uw vertrek persoonlijk bij de gemeente melden dat u België zal verlaten en terugkeert, u krijgt dan een attest van vertrek (bijlage 18). Als dat nodig is, vraagt u vroegtijdig de vernieuwing van uw verblijfskaart aan.

Na uw terugkeer in België meldt u zich binnen de 15 dagen aan bij de gemeente, met uw geldige verblijfskaart en het attest van vertrek.

Hoe vraagt u een reisdocument voor vreemdelingen aan?

U kunt het ‘rood paspoort’ aanvragen bij uw gemeente. Als inwoner van Gent kunt u hiervoor terecht bij het Loket Rijden, Reizen en Verkiezingen of bij het dienstencentrum van uw woonplaats.
Uw identiteit moet vaststaan. Dit wil zeggen dat er op uw verblijfskaart bij uw naam géén ‘decl.’ vermeld mag staan.

Als subsidiair beschermde moet u eerst een schriftelijk akkoord krijgen van de FOD Buitenlandse Zaken voordat u uw aanvraag kunt doen bij de gemeente.

U stuurt uw aanvraag per mail naar paspoort@diplobel.fed.be met in het onderwerp de
vermelding “aanvraag reisdocument voor vreemdelingen”, of per brief naar FOD Buitenlandse Zaken, dienst reis- en identiteitsdocumenten, Karmelietenstaat 15, 1000 Brussel.

U vermeldt in uw aanvraag uw voornaam en familienaam, geboorteplaats en nationaliteit, en dat u subsidiair beschermde bent.

U legt een attest voor dat aantoont dat u zich onmogelijk tot de overheid van uw land kunt
richten om een paspoort te verkrijgen. U vraagt dit attest aan bij het Commissariaat- generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Dit attest mag maximum één maand oud zijn op het ogenblik van de aanvraag.

Als u vluchteling erkend door een ander land, Tibetaan of een persoon van Palestijnse
oorsprong bent, hebt u dit attest niet nodig.

Het onderzoek van een aanvraag door Buitenlandse Zaken kan 6 weken duren.
Is de beslissing positief, dan ontvangt uw gemeente hiervan een kopie en moet u binnen de twee weken naar het Loket Rijden, Reizen en Verkiezingen of uw dienstencentrum gaan om het reisdocument te laten opmaken.

Elke aanvrager, ook een minderjarige, moet aanwezig zijn bij de aanvraag.

NB: Somaliërs kunnen een Somalisch paspoort verkrijgen bij de Somalische ambassade in Brussel. Somaliërs kunnen daarom geen Belgisch reisdocument voor vreemdelingen meer aanvragen. Somalische paspoorten worden aanvaard voor verblijf in België en reizen binnen het Schengengebied. Het is wel nog niet toegelaten van buiten het Schengengebied het Schengengebied in te reizen langs een Belgische lucht-(of zee)haven.

Somaliërs die erkend zijn als vluchteling of waarvan het CGVS bevestigt dat ze als subsidiair
beschermde geen Somalisch paspoort kunnen bekomen, komen wel in aanmerking voor een Belgisch reisdocument.

Méér informatie
Als u uw tijdelijke afwezigheid wil melden of uw verblijfskaart vroegtijdig wil verlengen, kan dat bij het Loket Migratie of bij het dienstencentrum van uw woonplaats.

Als u algemene vragen hebt over deze publieksfiche, kunt u contact opnemen met het Infopunt Migratie.