Online afspraken bij het Infopunt Migratie

Je kunt bij het Infopunt Migratie online een afspraak maken als je vragen hebt over het vreemdelingen- en verblijfsrecht.

This page in English

Bij het Infopunt Migratie kan je terecht met vragen over het verblijfs- en vreemdelingenrecht.

We maken je wegwijs in deze complexe wetgeving en zoeken samen met jou de meest geschikte manier om je in te schrijven als niet-Belg in Gent.

Bij het Infopunt Migratie kan je dus voornamelijk terecht voor de voorbereiding van je verblijfsdossier:

 • Welke procedure moet ik volgen?
 • Wat zijn de voorwaarden van een bepaalde verblijfsprocedure?
 • Welke documenten heb ik nodig?

De opstart van het verblijfsdossier, de indiening van de benodigde documenten en de aanvraag van een verblijfsdocument gebeurt bij het Loket Migratie of een dienstencentrum. 

Het Infopunt Migratie werkt alleen op afspraak. Een afspraak kun je op 3 verschillende manieren maken:

 

Hieronder vind je een overzicht van de producten waarvoor je een afspraak kunt maken bij het Infopunt Migratie. 

Let op: dit is geen afspraak voor de opstart van het dossier, voor het indienen van documenten of het afhalen van je verblijfskaart! Neem hiervoor contact op met het Loket Migratie of een dienstencentrum. Maak hier een afspraak.

          Maak een afspraak

 

 • Info over verblijf als EU-burger: informatie over de inschrijving als Unieburger*.
  Er zijn verschillende statuten: werkzoekende, werknemer, zelfstandige en houder van toereikende bestaansmiddelen.

  Wil je informatie over een inschrijving op basis van een familieband? Kies dan voor "info over gezinshereniging".

  Wil je informatie over een inschrijving op basis van studies? Kies dan voor "info over studenten".

          Maak een afspraak

 

 • Info over studenten: informatie over de inschrijving als student voor Unieburgers* en derdelanders.

  Alle informatie over de inschrijving van studenten is ook gebundeld in infobrochures: klik hier voor de infobrochure voor Unieburgers en gelijkstelden en klik hier voor de infobrochure voor derdelandsstudenten.

          Maak een afspraak

 

 • Info over single permit / verblijf op basis van werk: je bent geen Unieburger* en je hebt informatie nodig over verblijf in België op basis van tewerkstelling.

  Heb je vragen over verblijf op basis van werk als Unieburger*, maak dan een afspraak voor "Info over verblijf als EU-burger".

          Maak een afspraak

 

          Maak een afspraak

 

         Maak een afspraak

 

         Maak een afspraak

 

 • Info over onbeperkt / duurzaam verblijf: informatie over de aanvraag van onbeperkt verblijf (B, K, L  kaart) en duurzaam verblijf (F+ kaart en EU+ kaart)

          Maak een afspraak

 

          Maak een afspraak

 

 • Info over verlenging verblijf: informatie over de verlenging van je verblijfsdocument in België, ongeacht het statuut.

Voor de verlenging van het kort verblijf: zie "info over kort verblijf".

         Maak een afspraak

 

 • Info over beslissing: je hebt een (negatieve) beslissing ontvangen over je verblijfsaanvraag en je wil weten welke stappen je nu kan ondernemen.

          Maak een afspraak

   

  * Met Unieburger wordt bedoeld alle EU-landen, EER (EU-landen, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en Zwitserland

   

  Let op:

  • Maak 1 afspraak voor 1 persoon. Heb je vragen voor meerdere personen of over verschillende producten, maak hiervoor dan een aparte afspraak!
  • Breng alle documenten mee die nuttig kunnen zijn voor het gesprek.
  • Kom op tijd maar … ook niet te vroeg. Zolang de coronamaatregelen gelden moet je de regels rond social distancing respecteren. Kom daarom niet vroeger dan 10 minuten op voorhand naar de afspraak.
  • Kun je niet komen op je afspraak, laat dit dan zo snel mogelijk weten.