Verlenging verblijf - coronavirus/Extension of your stay - coronavirus

Hoe verleng je je verblijf in België in tijden van het coronavirus? How to extend your stay in times of the coronavirus?

Loopt je verblijf in België ten einde en kun je niet terug naar je land van herkomst of verblijf door de uitbraak van het coronavirus?

Je kunt een aanvraag voor een verlenging van het verblijf indienen bij het Loket Migratie of je bevoegde dienstencentrum via loketmigratie@stad.gent met als onderwerp “verlenging verblijf – coronavirus – digitale indiening”.

Je legt volgende documenten voor:

  • Paspoort (gegevensblad + alle gebruikte pagina’s)
  • Belgische verblijfskaart (indien je lang verblijf hebt in België als student, expat, … )

of aankomstverklaring – bijlage 3 (indien kort verblijf – maximum 90 dagen)

  • Motivatiebrief waarin verwezen wordt naar het coronavirus
  • Bewijs ziektekostenverzekering voor de duur van de verlenging
  • Vermelding van het Rijksregisternummer (XX.XX.XX-XXX.XX)

Je aanvraag wordt doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Zodra wij een beslissing ontvangen brengen we je hiervan op de hoogte.

Heb je nog vragen? Je bent altijd welkom bij Infopunt Migratie van de Stad Gent.

 

Is your stay in Belgium coming to an end and are you hindered to go back to your country of origin or residence because of the coronavirus outbreak?

You can apply for an extension of your stay at the Migration Counter or your competent service center by sending an email to loketmigratie@stad.gent (subject: “verlenging verblijf – coronavirus – digitale indiening”).

You need the following documents:

  • Passport (data page + all used pages)
  • Belgian residence card (in case of long stay in Belgium as student, expat, etc.)

or declaration of arrival – annex 3 (in case of short stay in Belgium – maximum 90 days)

  • Motivation letter with reference to the coronavirus outbreak
  • Proof of health insurance for the period of extension
  • Your National number (XX.XX.XX-XXX.XX)

Your application will be sent to the Immigration Office in Brussels. We will contact you once we have received the decision.

Should you have any further questions, please feel free to contact us via the information center Infopunt Migratie.