Verlenging verblijf - coronavirus | Extension of your stay - coronavirus

Hoe verleng je je verblijf in België in tijden van het coronavirus? How to extend your stay in times of the coronavirus?

Hoe verleng je je verblijf in België in tijden van het coronavirus? How to extend your stay in times of the coronavirus? 

Loopt je verblijf in België ten einde en kun je niet terug naar je land van herkomst of verblijf door de uitbraak van het coronavirus? 

Dien een verlengingsaanvraag van je verblijf in via loketmigratie@stad.gent of via je dienstencentrum (dcgentbrugge@stad.gent, dcwondelgem@stad.gent, dcnieuwgent@stad.gent of dcsintamandsberg@stad.gent).  

De documenten die je voorlegt zijn verschillend naargelang je situatie: 

1. Je vraagt na kort verblijf in België een eerste keer de verlenging van je verblijf aan omwille van corona. 

Je legt volgende documenten voor:

 • Paspoort (gegevensblad + alle gebruikte pagina’s)
 • Indien beschikbaar: aankomstverklaring (bijlage 3)
 • Motivatiebrief waarin verwezen wordt naar het coronavirus en waarom een verlenging nodig is
 • Bewijs reisziektekostenverzekering voor de duur van de verlenging geldig tot 31/07/2020 of tot de dag na de retourvlucht. De verzekering heeft een minimumdekking van 30 000 EUR en is geldig voor het hele Schengengebied. 
  Een attest van de mutualiteit of Europese ziekteverzekeringskaart wordt niet aanvaard.
 • Verblijfsadres in België
 • Indien beschikbaar: het vliegticket met de nieuwe retourdatum 

2. Je kreeg al één of meerdere verlengingen van je kort verblijf of lang verblijf omwille van corona 

Je legt volgende documenten voor:

 • Paspoort (gegevensblad + alle gebruikte pagina’s)
 • Motivatiebrief waarin verwezen wordt naar het coronavirus en waarom een verlenging nodig is
 • Bewijs reisziektekostenverzekering voor de duur van de verlenging geldig tot 31/07/2020 of tot de dag na de retourvlucht. De verzekering heeft een minimumdekking van 30 000 EUR en is geldig voor het hele Schengengebied.
  Een attest van de mutualiteit of Europese ziekteverzekeringskaart wordt niet aanvaard.
 • Verblijfsadres in België
 • Kopie beslissing eerdere verlenging (brief Dienst Vreemdelingenzaken)
 • Indien beschikbaar: het vliegticket met de nieuwe retourdatum 

3. Je verblijfskaart A vervalt en je vraagt geen verlenging van deze kaart aan, maar je kan België nog niet verlaten 

Je legt volgende documenten voor:

 • Kopie van je verblijfskaart
 • Paspoort (gegevensblad + alle gebruikte pagina’s)
 • Verblijfsadres in België
 • Indien je visumplichtig bent voor kort verblijf bijkomend:
  • Motivatiebrief waarin verwezen wordt naar het coronavirus en waarom een verlenging nodig is
  • Indien beschikbaar: het vliegticket met de nieuwe retourdatum
  • Bewijs reisziektekostenverzekering voor de duur van de verlenging geldig tot 31/07/2020 of tot de dag na de retourvlucht. De verzekering heeft een minimumdekking van 30 000 EUR en is geldig voor het hele Schengengebied.
  • Een attest van de mutualiteit of Europese ziekteverzekeringskaart wordt ook aanvaard. 

We houden je op de hoogte van de beslissing via e-mail.  

Heb je nog vragen? Je bent altijd welkom bij Infopunt Migratie van de Stad Gent.

 

Is your stay in Belgium coming to an end and are you hindered to go back to your country of origin or residence because of the coronavirus outbreak? 

Submit your application via loketmigratie@stad.gent or your service center - dienstencentrum (dcgentbrugge@stad.gent, dcwondelgem@stad.gent, dcnieuwgent@stad.gent of dcsintamandsberg@stad.gent).  

The  documents you have to submit depend on your specific situation.  

1. You apply for a first extension after your short stay in Belgium expires 

You have to submit the following documents:

 • Passport (data page + all used pages)
 • If available: declaration of arrival (annex 3)
 • Motivation letter with reference to the coronavirus outbreak and why you need an extension
 • Proof of travel health insurance valid until 31/07/2020 or the day after your return flight. The insurance has a minimum coverage of 30 000 EUR and is valid in all the Schengen countries.
   A certificate of a Belgian public health insurance or European health insurance card will not be accepted!
 • Place of residence in Belgium
 • If available: flight ticket with date of return  

2. You apply for a second, third, … extension of your short stay or long stay 

You have to submit the following documents:

 • Passport (data page + all used pages)
 • Motivation letter with reference to the coronavirus outbreak and why you need an extension
 • Proof of travel health insurance valid until 31/07/2020 or the day after your return flight. The insurance has a minimum coverage of 30 000 EUR and is valid in all the Schengen countries.
  A certificate of a Belgian public health insurance or European health insurance card will not be accepted!
 • Place of residence in Belgium
 • Previous decision of your extension (letter Dienst Vreemdelingenzaken - Immigration Office Brussels)
 • If available: flight ticket with date of return  

3. Your residence card type A expires and you don't or can't apply for an extension of this card. Leaving Belgium is not possible yet. 

You have to submit the following documents:

 • Copy residence card type A
 • Passport (data page + all used pages)
 • Place of residence in Belgium
 • If you are not exempt from a short stay visa you also add:
  • Motivation letter with reference to the coronavirus outbreak and why you need an extension
  • If available: flight ticket with date of return
  • Proof of travel health insurance valid until 31/07/2020 or the day after your return flight. The insurance has a minimum coverage of 30 000 EUR and is valid in all the Schengen countries.

A certificate of a Belgian public health insurance or European health insurance is sufficient.  

We will keep you updated by email.  

Should you have any further questions, please feel free to contact us via the information center Infopunt Migratie.