Elektronische verblijfskaart - info

Je vindt op deze pagina meer informatie over de elektronische verblijfskaart

Wil je meer weten over de elektronische verblijfskaart. Lees dan de folder hieronder. Je vindt verder ook nog extra informatie over de tarieven.

De elektronische verblijfskaarten zonder biometrie (= de kaarten type E, E+, F of F+) kan je afhalen met de volmacht die je hieronder kan terugvinden. Als gevolmachtigde moet je in het bezit zijn van de volledig ingevulde volmacht, de pin/puk-codes en, indien van toepassing, van de vorige verblijfskaart of het in afwachting afgeleverde verblijfsdocument (de bijlage 8(bis) of bijlage 15).

 

Folder elektronische verblijfskaart - Nederlands

Folder elektronische verblijfskaart PDF (1.95 MB)

Folder elektronische verblijfskaart - Frans

Folder elektronische verblijfskaart PDF (2.03 MB)

Folder elektronische verblijfskaart - Engels

Folder elektronische verblijfskaart PDF (2.03 MB)

Folder elektronische verblijfskaart - Spaans

Folder elektronische verblijfskaart PDF (2.03 MB)

Volmacht voor de aanvraag van een niet-biometrische verblijfskaart

Volmacht voor de aanvraag van een niet-biometrische verblijfskaart PDF (63.26 KB)