Corona - tijdelijke online dienstverlening

De dienstverlening aan het loket is momenteel niet mogelijk door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

De normale dienstverlening aan het loket is momenteel niet mogelijk door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Vanaf maandag 18 mei kunt u wel opnieuw op afspraak langskomen bij het Loket Migratie voor de aanvraag van de elektronische verblijfskaart en het attest van immatriculatie (‘oranje kaart’). Voor andere producten kunt u nog niet langskomen aan het loket, maar kunt u een digitale aanvraag indienen. Hieronder vindt u per product informatie met de aanvraagmogelijkheden.

 

Welke procedure kunt u nu bijkomend online opstarten en hoe?

Aanvraag aankomstverklaring - bijlage 3 (kort verblijf van max. 90 dagen voor derdelanders)

Stuur een e-mail naar loketmigratie@stad.gent met in de bijlage:

o    Kopie paspoort (gegevensblad + alle gebruikte pagina's)

o    Indien u daarover beschikt: kopie visum C of verblijfskaart andere lidstaat

 

Aanvraag melding van aanwezigheid - bijlage 3ter (kort verblijf van max. 3 maanden voor Unieburgers)

Stuur een e-mail naar loketmigratie@stad.gent met in de bijlage:

o    Kopie paspoort of identiteitskaart

Opmerking: momenteel werken we met een beperkte personeelsbezetting waardoor deze aanvragen niet prioritair worden behandeld.

 

 Verlenging van kort verblijf (voor derdelanders)

o    Omwille van Corona (extra informatie vindt u op deze pagina)

o    Andere reden: stuur e-mail naar kv.opvolging@ibz.fgov.be met in de bijlage:

·         Kopie aankomstverklaring (bijlage 3)

·         Kopie paspoort (gegevensblad + alle gebruikte pagina's)

·         Motivatiebrief met verwijzing naar de reden van verlenging + bewijsstukken

·         Geldige ziektekostenverzekering voor de periode dat de verlenging wordt aangevraagd

.         Het adres waar je in België verblijft

 Lang verblijf

  •   Inschrijving Unieburgers

Stuur een e-mail naar loketmigratie@stad.gent met de nodige documenten (afhankelijk van uw statuut).

Voor vragen welke documenten moeten ingediend worden, kunt u terecht bij het Infopunt Migratie.

Let op! Een inschrijving is niet nodig om te starten met werken. Zodra de werkgever het creabisnummer heeft van de werknemer, kan de tewerkstelling starten.

 Het creabisnummer kan online aangevraagd worden.

  •  Statuutswijzingen (bv. naar student (extra info vindt u in de studentenbrochures), onderzoeker met gastovereenkomst, …)

Steeds tijdig indienen (d.w.z. voor verstrijken van legaal kort of lang verblijf) met de vereiste documenten via loketmigratie@stad.gent.

Voor vragen welke documenten moeten ingediend worden, kunt u terecht bij het Infopunt Migratie.

  •   Aanvraag gezinshereniging

Stuur een e-mail naar loketmigratie@stad.gent met de nodige documenten.

Voor vragen welke documenten moeten ingediend worden, kunt u terecht bij het Infopunt Migratie.

  •   Aanvraag single permit (werknemers) na ontvangst bijlage 46/47

Stuur e-mail naar loketmigratie@stad.gent met de bijlage 46/47 en een foto. Na een positieve woonstcontrole door de buurtinspecteur kunt u op afspraak langskomen voor de aanvraag van de verblijfskaart.

  •   Vernieuwing verblijfskaart

Stuur tijdig een e-mail naar loketmigratie@stad.gent met vermelding van uw nationaal nummer.

Indien u de verlenging tijdig heeft aangevraagd, ontvangt u een bijlage 15 of 49 (naargelang van de situatie). Na goedkeuring voor de verlening van het verblijf, kan op afspraak de nieuwe verblijfskaart worden aangevraagd. 

Met vragen over welke documenten moeten ingediend worden, kunt u terecht bij het Infopunt Migratie.

Volmacht

Een derde die een aanvraag doet voor een van de bovenstaande procedures moet een volmacht van de betrokkene toevoegen waarin toestemming gegeven wordt om deze procedure op te starten. De volmacht bevat de handtekening en een scan van een identiteitsstuk met handtekening. Een volmacht is niet nodig als de aanvraag verloopt via het OCMW, het Transithuis, een relocation bureau, een advocaat, een buurtsteward of de Universiteit Gent.