Vrijwillige Terugkeer

Info voor personen die vrijwillig willen terugkeren

Deze werking van de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid omvat twee luiken:

- 'De Tussenverdieping' als noodopvang

- Het Kennis- en expertisepunt Vrijwillige Terugkeer

De Tussenverdieping

'De Tussenverdieping' biedt tijdelijke, voorwaardelijke en beperkte noodopvang en begeleiding aan kandidaten voor vrijwillige terugkeer, in afwachting van de afreisdatum.

Er zijn maximum 10 plaatsen beschikbaar. Voorwaarden voor de opvang zijn zowel de ondertekening van een intentieverklaring om terug te keren naar het herkomstland, als het gebrek aan een andere opvangmogelijkheid.

De opvang is beperkt in duur (max. 3 maanden) en verloopt in samenwerking met Fedasil.

Het kennis- en expertisepunt

  • geeft informatie over de mogelijkheden van terugkeer
  • organiseert het Stedelijk Overlegplatform Vrijwillige Terugkeer (SOVT)
  • geeft infosessies over het Programma Vrijwillige Terugkeer