Reizen als erkend vluchteling

Hier vindt u informatie over reizen als erkend vluchteling.

U bent erkend als vluchteling in België en wil reizen

Om naar het buitenland te reizen, hebt u een geldige elektronische verblijfskaart en een reisdocument nodig.

Als erkend vluchteling mag u géén paspoort aanvragen bij de ambassade van uw land van herkomst. Als u dit toch doet, riskeert u uw vluchtelingenstatus te verliezen. U kunt een bijzonder reisdocument voor vluchtelingen, ook wel 'blauw paspoort' genoemd, aanvragen bij uw gemeente.

U hebt altijd een 'blauw paspoort' nodig om te reizen, ook als u reist naar een ander land van de Europese Unie. Elk familielid dat meereist en als vluchteling erkend is in België, moet een 'blauw paspoort' hebben.

Met uw geldige elektronische verblijfskaart en het ‘blauw paspoort’ kunt u zonder visum reizen binnen de Schengenzone en naar Ierland, Cyprus, Roemenië, Bulgarije en Kroatië.

Als u naar andere landen wil reizen, kunt u zich bij de ambassades van de landen waar u naartoe wil reizen informeren over de vereiste visa. Hou er rekening mee dat sommige landen reizigers met een ‘blauw paspoort’ niet toelaten omdat zij dit reisdocument niet erkennen.


U verlaat België voor minder dan 3 maanden

Kijk na of uw verblijfskaart nog geldig is. Als uw verblijfskaart tijdens uw afwezigheid niet meer geldig is, kunt u een vervroegde vernieuwing van uw verblijfskaart aanvragen. Het is belangrijk om deze vervroegde vernieuwing op tijd aan te vragen.

Risico in geval van terugkeer naar uw land van herkomst

Als u naar uw land van herkomst terugkeert, loopt u het risico om uw vluchtelingenstatus te verliezen. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen geeft geen toestemming om korte tijd terug te keren naar uw land van herkomst.

Lang verblijf in het buitenland en terugkeer naar België

Gaat u voor langer dan 3 maanden naar het buitenland, dan hebt u een recht op terugkeer naar België voor een periode van 1 jaar na vertrek.

In dit geval moet u voor uw vertrek persoonlijk bij de gemeente melden dat u België zal verlaten en terugkeert. U krijgt dan een attest van vertrek (bijlage 18). Als dat nodig is, vraagt u vroegtijdig de vernieuwing van uw verblijfskaart aan.

Na uw terugkeer in België meldt u zich binnen de 15 dagen aan bij de gemeente, met uw geldige verblijfskaart en het attest van vertrek.

Hoe vraagt u een reisdocument voor vluchtelingen aan?

U kunt het ‘blauw paspoort’ aanvragen bij uw gemeente. Als inwoner van Gent kunt u hiervoor terecht bij het Loket Rijden, Reizen en Verkiezingen of bij het dienstencentrum van uw woonplaats.
U legt uw verblijfskaart en een pasfoto voor.

Elke aanvrager, ook een minderjarige, moet aanwezig zijn bij de aanvraag.

Méér informatie

Als u uw tijdelijke afwezigheid wil melden of uw verblijfskaart vroegtijdig wil vernieuwen, kan dat bij het Loket Migratie of bij het dienstencentrum van uw woonplaats.

Als u algemene vragen hebt over deze publieksfiche, kunt u contact opnemen met het Infopunt Migratie.