Brexit

Wat zijn de gevolgen van de brexit voor je verblijfsrecht?

Op 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gestapt. Wij willen u met deze brief informeren over de gevolgen die de brexit voor u kan hebben.

Tot 31 december 2020 voorziet het terugtrekkingsakkoord een transitiefase. Deze periode kan eenmalig verlengd worden met 1 of 2 jaar. Het Verenigd Koninkrijk is geen lid meer van de EU, maar u en uw familieleden behouden tot dan het recht op vrij verkeer. Dit wil zeggen dat er niets verandert, ook niet voor Britse onderdanen en familieleden die zich in 2020 pas voor de eerste keer inschrijven in België. De voorwaarden, documenten, procedures en het inschrijvings- of verblijfsdocument (E of F kaart) blijven dezelfde.

Ten laatste zes maanden na de transitiefase moeten alle Britse onderdanen en  hun familieleden die voor het einde van de transitiefase legaal verbleven, een aanvraag gedaan hebben om een nieuwe verblijfskaart te krijgen die het behoud van de verworven rechten zal garanderen. In de loop van de transitiefase zal u nog persoonlijk aangeschreven worden om zich aan te melden bij het Loket Migratie of uw bevoegde dienstencentrum om deze nieuwe verblijfskaart aan te vragen. Tot zolang hoef je dus zelf niets te doen.

Als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord behoud je ook na de transitiefase uw verblijfsrechten als Unieburger of als familielid van een Unieburger en dit levenslang, met als enige uitzondering dat u een nieuwe verblijfskaart met een verwijzing naar het terugtrekkingsakkoord zal hebben.

Ook de regels om een duurzaam verblijf te krijgen (E+ of F+ kaart) blijven van toepassing. Zodra u duurzaam verblijf hebt gekregen, mag u met behoud van rechten vijf achtereenvolgende jaren afwezig zijn. Als je langer afwezig bent, resulteert dit in het verlies van het statuut.  

Familieleden van Britten met verblijf in België die na 31 december 2020 naar België komen worden niet beschermd door het terugtrekkingsakkoord. Op hen zullen de regels van toepassing zijn die vandaag ook gelden voor niet-Unieburgers. Voor bepaalde familieleden die al een band hadden met een Brit met verblijf in België op 31 december 2020 of voor kinderen die erna worden geboren, zijn uitzonderingen voorzien in het terugtrekkingsakkoord die u kunt raadplegen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (https://dofi.ibz.be/).

Voor Britse onderdanen en familieleden die na 31 december 2020 naar België komen, is niets geregeld in het terugtrekkingsakkoord. De huidige wetgeving voor niet-Unieburgers zal van toepassing zijn, eventueel aangevuld met bijkomende afspraken in het kader van de lopende onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken kunt u de  stand van zaken bekijken over de brexit: https://dofi.ibz.be/ > brexit.

Hou ook de website van Stad Gent in de gaten met specifieke informatie voor Britse Gentenaars en familieleden: www.stad.gent/burgerzaken > Migratie en Integratie > Niet-Belgen > brexit

Als u bijkomende vragen hebt over uw persoonlijke situatie, bent u altijd welkom bij het Infopunt Migratie van de Stad Gent. Zie de contactgegevens onderaan.