Beroepskaarten

Niet-Belgen moeten in principe een beroepskaart bezitten, als ze in België een zelfstandige activiteit wensen uit te oefenen.

Niet-Belgen moeten in principe een beroepskaart bezitten, als ze in België een zelfstandige activiteit wensen uit te oefenen. Er bestaan echter heel wat uitzonderingen waarbij niet-Belgen zijn vrijgesteld van een beroepskaart. Zij mogen werken zonder beroepskaart.

Wie geniet die vrijstelling?

Hoe aanvragen en verkrijgen?

Zowel de aanvraag als de aflevering van beroepskaarten gebeurt via een erkend ondernemingsloket.
Dienst Burgerzaken, Loket Migratie of uw dienstencentrum vervullen hierin geen enkele rol.