Iedereen anders, allemaal Gent

Zes keer anders, zes keer Gent

  • De campagne ‘Iedereen anders, allemaal Gent’ is een samenwerking van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en de Jeugddienst. Diversiteit is een verrijking voor onze stad en respect is de basis van hoe we met elkaar omgaan in de publieke ruimte. Diversiteit is hierbij een breed begrip. Ouderen, jongeren, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een andere seksuele geaardheid, … Elke Gentenaar verdient respect want iedereen is anders, maar we zijn allemaal Gent.

Gentse jongeren aan het woord

Respectvol samenleven in diversiteit is het thema van de campagne 'Iedereen anders, allemaal Gent'. Jongeren maken ook deel uit van onze diverse stad. Naar aanleiding van de Jong en Wijze maand in april 2018 vroeg het Gentse stadsbestuur aan verschillende jongeren wat het voor hen betekent om jong te zijn in Gent. 

programma

Zes keer anders, zes keer Gent

Diversiteit in de klas en op de speelplaats

Bent u lesgever of jeugdwerker en op zoek naar interessant lesmateriaal of inspiratie rond jongeren en diversiteit? Download hier het overzichtsdocument van verenigingen en organisaties met hun websites en aanbod om mee aan de slag te gaan in de klas of op de speelplaats.

Educatief materiaal over jongeren & diversiteit