Subsidie voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en /of -activiteiten

Deze subsidie is opgegaan in 'Samen aan Zet, de subsidie voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen.