Subsidie voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en /of -activiteiten

Subsidie voor etnisch-culturele projecten &- activiteiten die bijdragen aan het samenleven in diversiteit in Gent

 

Inhoudstafel

Beschrijving

30 % van alle Gentenaars heeft een migratieachtergrond, goed voor meer dan 160 nationaliteiten. Gent is dus absoluut een diverse stad! Om mensen en culturen dichter bij elkaar te brengen en Gentenaars met een migratieachtergrond te ondersteunen, subsidieert de Stad activiteiten en projecten die hiertoe bijdragen. De voorbije jaren werden elk jaar een 40-tal activiteiten en projecten goedgekeurd die een positief effect hebben op het samenleven in diversiteit.
Dat kan gaan van een panelgesprek over de plaats van de islam in Europa tot een infoavond voor Afrikaanse vrouwen over borstkanker. Maar ook een blog die de diversiteit in Gent in beeld brengt, kan in aanmerking komen voor een subsidie.

Andere inspirerende voorbeelden van activiteiten en projecten waarvoor deze subsidie werd uitgekeerd, vindt u op deze pagina.

Brochure 'Bouw mee aan een warme, interculturele stad'

Hoe, waarvoor en onder welke voorwaarden u een subsidie kunt aanvragen, staat hieronder beschreven.
U kan alles nog eens rustig nalezen in de Folder 'Bouw mee aan een warme, interculturele stad'.
Klik hier om de brochure te downloaden

Voorwaarden

Activiteit

Een activiteit is een eenmalig evenement dat het samenleven in diversiteit stimuleert of dat Gentenaars met migratieachtergrond ondersteunt. Het moet publiek toegankelijk zijn en gericht zijn op Gentenaars.
Een paar voorbeelden: een lezing organiseren over gelijke onderwijskansen voor Roma, een workshop geven over de manier waarop Gentse moslims de ramadan beleven. Andere inspirerende voorbeelden uit het verleden vindt u op deze pagina.

Een activiteit kan aangevraagd worden door feitelijke verenigingen die gevestigd zijn in Gent en vzw’s die op Gentenaars gericht zijn. Subsidies voor activiteiten kunnen niet aangevraagd worden door individuen.

Project

Een project bestaat uit minstens 2 samenhangende activiteiten met een duurtijd van 1 tot 12 maanden. Ze moeten Gentenaars laten kennismaken met een andere etnisch-culturele gemeenschap of levensbeschouwing, de sociale cohesie in Gent verhogen of Gentenaars met een migratieachtergrond ondersteunen. De projecten moeten publiek toegankelijk zijn en gericht zijn op Gentenaars.
Een paar voorbeelden: een welkomstpakket voor vluchtelingen ontwikkelen, een fototentoonstelling over de Russische gemeenschap in Gent organiseren. Andere inspirerende voorbeelden uit het verleden vindt u op deze pagina.

Een project moet aangevraagd worden door 2 of meer vzw’s, waarbij er 1 optreedt als hoofdaanvrager. Stad Gent wil zo interculturele samenwerking stimuleren. Deze vzw’s hoeven niet in Gent gevestigd te zijn, maar hun activiteiten moeten wel gericht zijn op Gentenaars. De hoofdaanvrager kan maximaal 2 keer per jaar een subsidie ontvangen voor een project. Projectsubsidies kunnen niet aangevraagd worden door zowel individuen als feitelijke verenigingen.

Projecten binnen het 'prioritair thema'
Daarnaast bestaat er projecten binnen het ‘prioritair thema’. Dit is een thema dat het college van burgemeester en schepenen kiest voor een bepaalde periode. U kunt voor deze projecten ook loonkosten inbrengen.
In afwachting van de volgende legislatuur (2018-2024) is er op dit moment nog geen prioritair thema voorzien.

Voor inhoudelijke ondersteuning bij het indienen van aanvragen voor projecten kunt u steeds terecht bij de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen.

Wat komt niet in aanmerking?

Privéactiviteiten, commerciële, partijpolitieke of religieuze activiteiten, activiteiten die enkel gericht zijn op fondsenwerving en/of activiteiten waarvoor u al middelen ontvangt van de Stad Gent.

Bedrag

Per activiteit kunt u maximaal 1.500 euro ontvangen. De cateringkosten mogen maximaal 20 % van het totale bedrag uitmaken, indien deze noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstelling van de activiteit.

Per project kunt u maximaal 8.500 euro ontvangen. De cateringkosten mogen maximaal 20 % van het totale bedrag uitmaken en u mag het geld niet gebruiken om investeringen te doen.

Per project binnen het ‘prioritair thema’ kunt u maximaal 12.500 euro ontvangen. De loonkosten mogen maximaal 30 % van het totale bedrag uitmaken. Er is op dit moment geen prioritair thema.

Procedure

Aanvraag

Subsidies worden aangevraagd via het aanvraagformulier, dat u rechts boven op deze webpagina kan terugvinden. Open het formulier, sla het op en druk het af. Vul het formulier volledig in. Beschrijf duidelijk welke activiteiten of projecten u wilt organiseren en welk bedrag u hiervoor vraagt. Geef bij projecten duidelijk aan wie de hoofdaanvrager is en wie de partnerorganisatie. Mail da het ingevulde formulier naar diversiteitsubsidie@stad.gent of stuur het via de post op naar de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Doe dit ten laatste 6 weken vóór de activiteit en indien mogelijk vroeger.

Aanvragen voor activiteiten kunt u nog tot 31 januari 2020 indienen. Vanaf 1 februari 2020 zal immers een vernieuwd subsidiereglement in voege zijn

Aanvragen voor projecten moeten op vaste tijdstippen binnen zijn:

  • 15 oktober: voor projecten die starten tussen 16 oktober en 15 april
  • 15 januari: voor projecten die starten tussen 16 januari en 15 juli
  • 15 april: voor projecten die starten tussen 16 april en 15 oktober
  • 15 juli: voor projecten die starten tussen 16 juli en 15 januari

OPGELET: de uiterste indiendatum voor projecten is 15 oktober 2019, aangezien vanaf 1 februari 2020 een vernieuwd subsidiereglement in voege is.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

Een jury beoordeelt de voorstellen en adviseert het college. Het college beslist ten laatste 6 weken na het indienen van de aanvraag of u een subsidie ontvangt. U krijgt een schriftelijk antwoord binnen de 10 werkdagen na de beslissing.

Na de goedkeuring van een activiteit krijgt u meteen het geld voor de subsidie. Na de goedkeuring van een project ontvangt u het geld in 2 keer:

  • 90 % wordt betaald 6 weken na de beslissing van het college
  • 10 % wordt betaald 2 maanden na het indienen van de inhoudelijke en financiële verslagen

Wanneer deze niet worden ingediend, kan de Stad Gent de subsidie terugvragen.

Regelgeving

Subsidiereglement voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of -activiteiten goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2017. Bekendgemaakt op 26 september 2017.

Klik hier voor het Reglement: /reglement/subsidiereglement-voor-etnisch-culturele-diversiteitsprojecten-enof-activiteiten-0

Vul het downloadbare formulier in

Aanvraagformulier ECD DOCX (113.41 KB)