Inspirerende voorbeelden van etnisch-culturele diversiteitsprojecten en -activiteiten

Op deze pagina vindt u enkele inspirerende voorbeelden van diversiteitsprojecten en -activiteiten.

Projecten

 1. Taalcarrousel Russisch-Nederlands (door Vormingplus Gent-Eeklo in 2015)
  Tussen oktober en juni 2015 organiseerde Vormingplus om de veertien dagen in kleine groepjes (3 à 6 personen) praatsessies over vooraf bepaalde thema’s zoals voeding en familie om zo interculturele uitwisseling te laten ontstaan. Er werd evenveel Russisch als Nederlands gepraat. De begeleiding was in handen van een duo vrijwilligers, telkens één Nederlandstalige en één Russischtalige. Ook nieuwkomers konden begeleider worden, dit bevordert hun integratie en emancipatie. Vormingplus organiseerde eveneens een vormings- en teambuildingactiviteit voor de vrijwilligers. De taalcarrousel werd voorafgegaan door een succesvol proefproject waaraan 30 tot 60 mensen deelnamen en waarbij de begeleiding in handen was van een tiental vrijwilligers. Vormingplus wil in de toekomst per seizoen ook één culturele en/of educatieve uitstap organiseren voor de deelnemers. De formule is gratis, zodat het laagdrempelig blijft.

  Subsidie: €3550

 2. Refu-interim (door cirQ in 2016)
  CirQ is een productiehuis dat kleine en grote acts verhuurt. Op aanvraag kunnen ze een productie op maat maken voor een bedrijf, cultuurhuis of instelling. CirQ heeft ervaring met sociale projecten en wou enkel nieuwkomers en vluchtelingen inzetten tijdens Batahlan, een evenement tijdens de Gentse Feesten. Dit werd voorafgegaan door een voortraject. Eerst ging men langs bij verschillende opvangcentra. 150 mensen deden een intakegesprek, waarna 80 geselecteerd werden. Zij werden onderverdeeld in verschillende poules (kookploeg, acteurs, ..) die elk een eigen coach kregen, opgeleid tijdens workshops en begeleide bezoeken. De begeleiding was in handen van een veertigtal cirQ-medewerkers die samenwerkten in een buddysysteem. Na de Gentse feesten nam het Refu-interim team van cirQ deel aan verschillende festivals. Het uiteindelijke doel is dat ook andere organisaties de nieuwkomers willen aannemen om hen hopelijk ook aan “echt” werk te helpen.

  Subsidie: €3650

 3. Shared Responses (door Youth@Change in 2016)
  Youth@Change wil de verbondenheid bevorderen en een kritische kijk ontwikkelen bij jongeren met meerdere etnische en culturele identiteiten. Het project bestond uit drie delen. Eerst was er een panelgesprek over radicalisering. Daarna werden er 8 dialoogtafels georganiseerd met thema’s zoals leven met multipele identiteiten, vrije meningsuiting, leven in een pluralistische samenleving, extremisme, homoseksualiteit, sociaal en politiek engagement, onderwijs en Europese islam. Tot slot waren er drie debatten waarbij jongeren in dialoog konden gaan met lokale politici en experten. De thema’s waren jeugdwerk in de stad, onderwijs en pluralisme en de herverdeling van levensbeschouwelijke symbolen in de publieke ruimte.

  Subsidie: €4496

 4. 9000 talenten (door De Gentse Lente in 2017)
  De Gentse Lente wil alle Gentenaren samenbrengen en maatschappelijke thema’s als burgerschap en diversiteit op laagdrempelige manier aanbrengen via culturele uitwisseling. Een groep van zo’n 50 mensen met diverse talenten en van verschillende origine werd samengesteld. Zij kwamen op wekelijkse basis samen om muziek te spelen, te fotograferen, etc. Uiteindelijk resulteerde het in drie grote activiteiten waarin interculturele ontmoetingen centraal stond. Demos VZW, het Vlaams kenniscentrum voor participatie, volgde dit traject inhoudelijk op als concrete praktijk rond participatie van etnisch-culturele minderheden aan cultuur in Vlaanderen.

  Subsidie: €7500

Activiteiten

 1. Ouder-Kinderontmoeting (door Badr in 2015)

  Badr vzw organiseerde een ontmoetingsmoment voor ouders en hun kinderen met als doel beide werelden aan de hand van activiteiten dichter bij mekaar te brengen. De leden presenteerden zichzelf aan hun ouders aan de hand van optredens. Er werden twee lezingen gegeven over onderwerpen als de multimediale samenleving en het belang van onderwijs. Er werd ook een quiz georganiseerd met de jongeren enerzijds en de ouders anderzijds. Daarnaast was er ook nog randanimatie zoals kindergrime en circusspelen. De doelstelling was jongeren hun talenten te laten ontwikkelen en op een juiste manier te laten gebruiken en te leren samenwerken.

  Subsidie: €539

 2. Lezingen door gevluchte wetenschappers (Wispel in 2016)
  Wispel organiseerde twee activiteiten met lezingen door gevluchte wetenschappers. Zij voorzagen een dagprogramma voor de leerlingen van de derde graad Atheneum Wispelberg en een avondprogramma voor het brede publiek. Men kon telkens kiezen tussen twee lezingen. Thema’s waren de verschillen in het Syrische en Belgische onderwijs, de voedingsgewoonten in Syrië en België, Afrikaanse rituelen tussen jeugd en volwassenheid en een getuigenis van een Tsjetsjeense spreker over (kinder)geneeskunde. Twee belangrijke doelen waren een dialoog tussen Vlamingen en mensen met een migratiegeschiedenis op gang brengen en aantonen dat vluchtelingen personen zijn die op diverse terreinen een meerwaarde voor de samenleving kunnen betekenen. Partners waren onder andere Universiteit Gent, Ho Gent en Agentschap Integratie en Inburgering.

  Subsidie: €640

 3. Stadswandeling voor vluchtelingen: ontdek je stad (door Amarant in 2016)
  Amarant organiseerde een geleide wandeling voor vluchtelingen door het historisch centrum van Gent. Er werd vooral aandacht besteed aan kleine weetjes en typische gebruiken, eerder dan een historische uiteenzetting. De deelnemers kregen plannetjes, foto’s van bezienswaardigheden en een korte omschrijving in het Engels en het Nederlands. Zo konden de deelnemers terugkeren naar bepaalde plekken en de bijhorende woordenschat inoefenen.

  Subsidie: €180

 4. Educatieve culturele uitstap naar Brussel: kracht van de Turks Gentse vrouwen (door Turkse Unie van België in 2017)
  De Turkse Unie van België (TUB) organiseerde voor 50 Gentse vrouwen van Turkse origine uit de eerste en tweede generatie een educatieve culturele daguitstap naar Brussel, inclusief een bezoek aan het Vlaams en Federaal parlement. Daar werden ze telkens rondgeleid door een Turkse volksvertegenwoordiger die de werking ervan toelichtte zodat de deelnemers een beter zicht kregen in de werking van de Belgische democratie. Omdat de meeste deelnemers laaggeschoold en/of niet beroepsactief waren, organiseerde TUB deze laagdrempelige socio-culturele activiteit om vrouwen te stimuleren tot cultuurparticipatie en om te werken aan een grotere zelfredzaamheid bij deze doelgroep. Partner was Vormingplus.

  Subsidie: €435