Ambassadeursproject

Vrijwilligers van een andere origine motiveren anderen door te vertellen over hun eigen ervaringen.

Wat zijn ambassadeurs?

Ambassadeurs zijn vrijwilligers van een andere origine met een persoonlijke missie: zij willen dat talent optimaal wordt benut in onze samenleving. Zelf hebben ze heel wat drempels overwonnen en zijn ze via hun studie succesvol op de arbeidsmarkt.

Om anderen te motiveren, komen zij vertellen over hun eigen schoolloopbaan en werkervaringen. Ze brengen een getuigenis voor leerlingen, leerkrachten, ouders, werkgevers, organisatie, en nog veel meer.

Het project

Het project Ambassadeurs werd in 2009 opgestart binnen de schoot van Gent, Stad in Werking. Sinds 2012 is het ingebed in de reguliere werking van de dienst Welzijn en Gelijke Kansen. Vanaf 2016 ligt de opvolging bij IN-Gent vzw. Scholen en organisaties uit Gent kunnen gratis een beroep doen op een ambassadeur.

Voor leerlingen, ouders en leerkrachten

Gentse middelbare scholen kunnen een ambassadeur uitnodigen in de tweede of derde graad. Ze komen er gratis vertellen over hun school- en werkervaringen. Op die manier willen ze leerlingen die gedemotiveerd raken inspireren en aansporen om door te zetten. Zij brengen hun verhaal ook naar ouders en leerkrachten. Samen met de leerkracht ontwikkelen zij een interactief lessenpakket van minstens één uur. De ambassadeur laat bijvoorbeeld een korte film zien over toekomstdromen en vertelt zijn of haar verhaal dat optimaal op de klasgroep is afgestemd. Dit kan leiden tot een spontaan gesprek waar ook de lesgever aan deelneemt.

Voor organisaties en bedrijven

De ambassadeurs komen graag naar bedrijven of organisaties om voor medewerkers hun verhaal te doen. Deze getuigenissen zijn gratis en vaak een bron van inspiratie om het diversiteitsbeleid verder uit te werken en te verfijnen.

Meer informatie

Meer info of een getuigenis aanvragen?
Of u wilt zelf ambassadeur worden?

Neem contact op met IN-Gent vzw. Contactpersoon Caroline Mathys.

Handige Links