Etnisch-culturele diversiteit

Stad Gent kiest er in haar integratiebeleid voor om etnisch-culturele organisaties te ondersteunen.
Hier vindt u meer informatie over de financiële ondersteuning die de stad kan bieden en de praktische ondersteuning aan organisaties van het inburgerings- en integratieagentschap IN-Gent.