Belgische nationaliteit aanvragen

U kunt de Belgische nationaliteit automatisch krijgen of u kunt ze verkrijgen door zelf stappen te ondernemen.

Inhoudstafel

Beschrijving

U kunt op drie verschillende manieren Belg worden. U kan de Belgische nationaliteit krijgen, u kan ze aanvragen of in uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk.

Procedure

In elke procedure zijn er verschillende situaties mogelijk:

  • U bent minderjarig: Onder bepaalde voorwaarden kunt u als minderjarig kind de Belgische nationaliteit verkrijgen zonder dat u daar iets moet voor doen. De Belgische nationaliteit wordt dan automatisch toegekend;
  • U bent meerderjarig: Onder bepaalde voorwaarden kunt u als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente;
  • In uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk: Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u via naturalisatie Belg worden. Dit is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist hierover in alle vrijheid.

U kunt, nadat u de Belgische nationaliteit verwierf, uw buitenlandse geboorteakte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van uw gemeente.

Voor meer informatie over de voorwaarden van de nationaliteitskeuze en naturalisatie kan u terecht op de webpagina's die u terugvindt bij 'Externe links' of bij de Dienst Burgerzaken, Loket Nationaliteit.
Een verklaring inzake de nationaliteitskeuze afleggen of aanvraagformulieren aanvragen voor naturalisaties kan bij de Dienst Burgerzaken, Loket Nationaliteit.

Komt u graag op afspraak naar de Dienst Burgerzaken? Klik dan in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.