campagnebeeld Iedereen anders, allemaal Gent

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Er staat die dag elk jaar in Gent heel wat op het programma.

Gent is een gastvrije stad die de aanwezige diversiteit omarmt en elke vorm van racisme, rassenhaat of discriminatie veroordeelt. Op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, staan we in Gent elk jaar stil bij de structurele ongelijkheid waarmee mensen met een migratieachtergrond geconfronteerd worden. 

 

De Gentse Lente

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme wordt de Kouter in Gent elk jaar door 'de Gentse Lente' voor één dag omgedoopt tot Djemaa el Fna. Naar analogie met het wereldberoemde, gelijknamige plein in Marrakech nemen verkopers, goochelaars, verhalenvertellers, kunstenaars en muzikanten het publieke plein over. Ze laten je proeven van de diversiteit in Gent. Via een participatief proces worden zowel inzake de ondernemersmarkt, de randactiviteiten en de podium-optredens de interesses en culturele noden van de verschillende culturele gemeenschappen meegenomen en vertaald in het uiteindelijke programma.

Iedereen anders, allemaal Gent

Meer dan 160 nationaliteiten leven samen in onze stad. We wenden de enorme rijkdom aan culturen en talenten onder de Gentenaars aan om te creëren, te innoveren en samen vooruit te gaan. De Stad Gent wil elke inwoner gelijke kansen geven om zichzelf te ontplooien. Zo zorgt de Stad ervoor dat ook nieuwkomers hier een waardevolle toekomst kunnen uitbouwen. Racisme en discriminatie worden niet geduld. Zo was de Stad Gent de eerste stad in Vlaanderen die praktijktesten inzette op de private huurmarkt. Er is een uiterst goede samenwerking met het lokale meldpunt discriminatie van Unia. De veelheid aan culturen, talen, gewoonten en levensbeschouwingen kan ook een uitdaging vormen. De Stad ondersteunt dagelijks in initiatieven die het samenleven en het wederzijds begrip bevorderen. Elke Gentenaar verdient respect want iedereen is anders, maar we zijn allemaal Gent.

Een beetje geschiedenis..

Op 21 maart 1960 vonden 69 mensen de dood tijdens een vreedzaam protest in Zuid-Afrika tegen het apartheidsregime wanneer de politie het vuur opende op de menigte. Zes jaar later riepen de VN deze dag uit tot de Internationale Dag Tegen Racisme. Er werd die dag een resolutie aangenomen die alle landen aanspoorde om rassendiscriminatie met alle mogelijke middelen tegen te gaan.