European Coalition of Cities against Racism (ECCAR)

ECCAR is een Europees stedennetwerk dat kennis en expertise uitwisselt rond de bestrijding van racisme, discriminatie en xenofobie.

In 2004 lanceerde UNESCO de International Coalition of Cities against Racism (ICCAR) met de bedoeling om een netwerk van steden te creëren die ervaringen uitwisselen om hun antiracisme- of antidiscriminatiebeleid te verbeteren. In december van hetzelfde jaar werd in Nürnberg de European Coalition of Cities against Racism (ECCAR) opgericht.

Gent werd in 2007 lid van het netwerk en is sinds dan een actief lid van de stuurgroep van ECCAR. In die stuurgroep zetelen verder steden zoals Bologna (voorzitter), Potsdam, München, Nancy, Nantes, Luik, Rotterdam, Karlsruhe, Berlijn, Graz…

De stuurgroep van ECCAR komt tweemaal per jaar samen. Om de twee jaar organiseert het netwerk een algemene conferentie waarop de steden met elkaar in discussie gaan over de wijze waarop zij discriminatie in de meest uiteenlopende maatschappelijke domeinen aanpakken. Het is meteen ook een forum waar de leden hun (goede) praktijken in een internationaal gezelschap kunnen presenteren en aftoetsen.

Om de steden te ondersteunen bij de opmaak van hun antiracismebeleid heeft ECCAR een tienpuntenactieplan ontwikkeld. Leden van ECCAR onderschrijven dit actieplan en kunnen het vorm geven volgens de eigen prioriteiten. In 2007 maakte Gent een eerste tienpuntenactieplan op. In 2015 werd het actieplan grondig geactualiseerd voor de periode 2015-2019.