Voornaam - wijziging

Je kunt jouw voornaam laten wijzigen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw woonplaats.

Jouw en onze veiligheid staat op de eerste plaats en daarom:

 • Werken we op afspraak.
 • Mag je pas 10 min vóór je afspraak het gebouw binnen.
 • Zijn de afspraaktijden ruimer, zodat er geen wachtrijen ontstaan.
 • Staan er minder stoelen in de wachtruimte.
 • Kom je indien mogelijk alleen naar je afspraak.
 • Draag je bij voorkeur een mondmasker.

Inhoudstafel

Beschrijving

Je kunt jouw voorna(a)m(en) laten wijzigen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats. 

De voornaam mag geen aanleiding geven tot verwarring en mag jezelf of derden niet schaden. Welke voornamen kunnen worden geweigerd?

 • Voornamen die (op zichzelf of samen met de familienaam) als belachelijk, hatelijk, absurd of choquerend worden beschouwd.
 • Overtallige voornamen.
 • Voornamen die onuitspreekbaar zijn. Bijvoorbeeld een voornaam die uit slechts 1 letter bestaat of uit een opeenvolging van medeklinkers.

Bedrag

Gratis

Procedure

Wie?

 • Je bent meerderjarig (ouders of voogd kunnen een aanvraag doen voor hun minderjarige kinderen).
 • Je bent Belg, erkend vluchteling of staatloze.
 • Je woont in Gent of in het buitenland en je laatste woonplaats in België was Gent.

Wat breng je mee?

 • Je geldige identiteitskaart
 • Een afschrift van je geboorteakte indien je in het buitenland bent geboren. Dit afschrift moet mogelijks voorzien zijn van een apostille of legalisatie en moet naar het Nederlands zijn vertaald door een beëdigd vertaler.

Termijn?

De ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt het verzoek en neemt binnen de 3 maanden een beslissing.

Bij een positieve beslissing krijg je hiervan een schriftelijke bevestiging zodra de registers van de burgerlijke stand en het rijksregister zijn aangepast.

Bij een negatieve beslissing krijg je hiervan een schriftelijke bevestiging. Je hebt na ontvangst 30 dagen de tijd om in beroep te gaan bij de familierechtbank.

Transgender?

 • De procedures voornaamswijziging en registratie nieuw geslacht kun je u tegelijkertijd aanvragen.
 • De gekozen voornaam moet in overeenstemming zijn met het nieuwe geslacht.

Gevolgen?

Alle akten van de burgerlijke stand waarin je wordt vermeld (bijvoorbeeld je geboorteakte, huwelijksakte, geboorteakte van uw kinderen) en je gegevens in het rijksregister worden automatisch aangepast. Je hoeft daarvoor niks te doen.

Een aantal zaken moet je opnieuw aanvragen. Bijvoorbeeld een identiteitskaart, rijbewijs, reispas.

Vergeet ook niet een aantal organisaties (bijvoorbeeld nutsbedrijven, school, werkgever) te informeren over je voornaamswijziging.