Rijksregisternummer

Iedere persoon heeft een uniek identificatienummer: het rijksregisternummer.

Iedere persoon heeft een uniek identificatienummer. Dit nummer wordt het identificatienummer van het Rijksregister, het rijksregisternummer van de natuurlijke personen of het nationaal nummer genoemd.

Het nummer wordt toegekend na het invoeren van de basisgegevens door de Dienst Burgerzaken.

  • Je vindt je rijksregisternummer terug op de achterkant van je identiteitskaart.
  • Je kunt het nummer ook persoonlijk komen vragen bij de Dienst Burgerzaken - Loket Identiteit en Verhuizen of in een dienstencentrum.

Het identificatienummer bevat elf cijfers:

  • Een eerste groep van zes cijfers, gevormd door de geboortedatum in de volgorde: jaar, maand, dag.
  • Een tweede groep van drie cijfers dient als herkenning van de personen die op dezelfde dag geboren zijn. Dit reeksnummer is paar voor een vrouw en onpaar voor een man. Het wordt in de volgorde van de inschrijvingen gedurende dat jaar toegekend. Voor een man van 001 tot 997 en voor een vrouw van 002 tot 998.
  • Een derde groep van twee cijfers is een controlegetal op basis van de 9 voorafgaande cijfers.