Geslacht wijzigen

Wil je de registratie van je geslacht in je geboorteakte laten wijzigen? Lees hier wat je moet doen.

Inhoud

Waar gaat het over?

Vind je dat je genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat in je geboorteakte staat, dan kun je dat laten aanpassen. De aanpassing is een administratieve procedure. Er worden geen medische eisen gesteld.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Volgende personen kunnen hun geslachtsregistratie laten wijzigen:

 • Meerderjarige Belgen, ook wanneer zij in het buitenland wonen
 • Ontvoogde minderjarige Belgen
 • Meerderjarige niet-Belgen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen of niet-Belgen vanaf 16 jaar.

Hoeveel kost het?

Je geslachtsregistratie laten wijzigen is gratis.

Je krijgt na de procedure een uitnodiging om je identiteitskaart te vernieuwen. Een nieuwe identiteitskaart kost 24 euro.

Wat heb ik nodig?

Meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen:

 • identiteitsbewijs
 • ondertekende verklaring

NIet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar:

 • identiteitsbewijs
 • ondertekende verklaring
 • bijstand van beide ouders of van de wettelijke vertegenwoordiger bij de eerste verklaring
 • een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater waaruit blijkt dat je deze beslissing alleen kunt nemen.

Welke stappen zijn er?

De procedure bestaat uit 2 stappen.

De aangifte

Je geeft aan de ambtenaar van de burgerlijke stand:

 • je identiteitsbewijs
 • een ondertekende verklaring

Je krijgt een ontvangstbewijs en een informatiebrochure mee.

De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de procureur des Konings op de hoogte van de aangifte. De procureur des Konings  gaat na of de aanvraag niet in strijd is met de openbare orde (vb. identiteitsfraude). Bij een negatief advies kan de ambtenaar van de burgerlijke stand geen akte van aanpassing opmaken.
Wanneer de procureur des Konings na 3 maanden geen negatief advies heeft gegeven, is dit gelijk aan een positief advies.

Opmaak van de akte van genderwijziging

Na minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden ga je terug naar dezelfde burgerlijke stand met:

 • je identiteitsbewijs
 • het ontvangstbewijs
 • een tweede verklaring, waarin je herhaalt dat je de geslachtsregistratie in je geboorteakte wilt veranderen.

De ambtenaar maakt de akte op en vermeldt de aanpassing van de geslachtsregistratie ook op de kant van de akten die betrekking hebben op uzelf en op uw afstammelingen in de eerste graad (kinderen).

Zijn er uitzonderingen?

Ben je Belg en niet in België ingeschreven, dan zijn er twee mogelijkheden:

 • Je doet aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je geboorteplaats.
 • Je bent ook niet in België geboren, zodat je aangifte moet doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Brussel.