Leger - militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift bevestigt dat u aan de militiewetten voldeed. U hebt het nodig voor een pensioenaanvraag.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 vragen een militiegetuigschrift aan bij:

Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Centrale Dienst van het Stamboek (HRA - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel
Tel. 02 441 83 28
Fax: 02 443 96 77
E-mai: dghr.hrgan@mil.be

Mannen die geboren zijn na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst. Dit getuigschrift kunt u in uw woonplaats aanvragen.

Bedrag

Gratis

Benodigdheden

Voor een bewijs dat u niet onderworpen was aan de legerdienst:

  • uw identiteitskaart .

Procedure