Kids-ID: Identiteitsdocument voor kinderen met Belgische nationaliteit jonger dan 12 jaar

Identiteitsdocument voor kinderen met Belgische nationaliteit jonger dan 12 jaar. De kids-ID vervangt het identiteitsbewijs.

Inhoud

Waar gaat het over?

Omwille van de coronamaatregelen vragen we je enkel een afspraak te maken wanneer het strikt noodzakelijk is. Een kids-ID is slechts verplicht wanneer je moet reizen naar een land waarvoor je geen reispas nodig hebt.

De kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen van 0 tot 15 jaar. De kids-ID is verplicht voor reizen naar het buitenland en vervangt het identiteitsbewijs voor reizen naar een land waar geen reispas vereist is. De kaart is geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart.

De kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf zes jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet. Vanaf zes jaar krijgen kinderen een pincode, zo kunnen ze zich identificeren met hun kids-ID.

Een kids-ID heeft een geldigheidsduur van drie jaar en blijft geldig tot de vervaldag, ook al is uw kind ondertussen 12 jaar geworden en vanaf dat moment een elektronische identiteitskaart voor Belgen zou kunnen aanvragen.
Opgelet: wanneer de foto van het kind niet meer gelijkend is, moet u een nieuwe kids-ID aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Als u een kids-ID wil aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

  • u moet het ouderlijk gezag hebben over het kind;
  • u moet samen met het kind de kids-ID aanvragen.

Hoeveel kost het?

7 euro.

Bij hoogdringendheid kunt u een Kids-ID in een dringende of zeer dringende procedure aanvragen.

Dringende aanvraag

Aanvraag Afhaling Prijs
Vóór 15 uur Volgende werkdag na 14 uur 110 euro
Na 15 uur 2 werkdagen later na 14 uur 110 euro

Dringende aanvraag in het AC Zuid, af te halen in Brussel

Wachttijd : bij aanvraag in het AC vóór 15 uur kunt u uw eID afhalen in Brussel bij de FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium, Koloniënstraat 11, (tel. 025182116) op de werkdag na de aanvraag (aanvraag na 15 uur: de tweede werkdag na de aanvraag) van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.45 uur en op zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.. Prijs : 110 euro

Opgelet: In periodes van collectieve sluiting, kunnen we deze wachttijden niet garanderen.

Bij het gelijktijdig aanvragen van dringende en zeer dringende kids-ID's voor 2 of meer kinderen van hetzelfde gezin en ingeschreven op hetzelfde adres, bedraagt de prijs vanaf de 2e kids-ID 56,50 euro.

In het Administratief Centrum en de dienstencentra kunt u cash en met Bancontact betalen.

Wat heb ik nodig?

Bij de aanvraag van een kids-ID moet u het volgende meenemen:

  • de elektronische identiteitskaart van de ouder die de kids-ID aanvraagt;
  • een recente, scherpe pasfoto van het kind die aan de voorwaarden van de fotomatrix (PDF) voldoet.*

    Let op! We verwachten u aan het loket met uw pasfoto. Indien u gebruik maakt van de fotocabine, doet u dat vóór u naar het loket komt.

* Fotocabine Dienst Burgerzaken - AC Zuid: Bij het Loket Bevolking (gelijkvloers AC Zuid) staat een fotocabine. Voor 5 euro levert de automaat 6 pasfoto's af. Aan de cabine hangt een fotomatrix uit die aangeeft aan welke criteria een pasfoto moet voldoen.De fotocabine is niet geschikt voor pasfoto's van kinderen tot 3 jaar..
 

Welke stappen zijn er?

Op aanvraag van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefent/uitoefenen over het kind. Het kind komt mee voor de controle van de identiteit en foto. Het moet een recente gelijkende pasfoto zijn die voldoet aan dezelfde eisen van de eID.

De kids-ID vraagt u aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn. Het kind hoeft niet aanwezig te zijn bij de afhaling.

Opgelet: u kunt de kids-ID enkel afhalen op dezelfde locatie waar u de aanvraag hebt gedaan!.

Moet je de kids-ID afhalen in AC Zuid, dan hoef je vanaf 1 oktober 2020 geen afspraak meer te maken. Je kunt zonder afspraak de kids-ID afhalen aan het GentinfoPunt.

Het aanmaken van de kids-ID duurt vier volle weken. Vraag de kids-ID dus tijdig aan. Wie toch vlugger een Kids-ID nodig heeft, kan een aanvraag doen in de duurdere dringende procedure.

Moet je de kids-ID afhalen in AC Zuid, dan hoef je vanaf 1 oktober 2020 geen afspraak meer te maken. Je kunt zonder afspraak de kids-IDafhalen aan het GentinfoPunt.

 

Zijn er uitzonderingen?

Kan een nog geldige kids-ID vervangen worden door een eID?
Het kind dat 12 jaar wordt en een nog geldige kids-ID bezit, kan (zonder verplichting) een eID aanvragen vanaf het moment dat het 12 jaar is. Bij de uitreiking van de eID moet de kids-ID worden teruggeven.

Kids-ID is niet verplicht

Enkel personen van 12 jaar en ouder moeten een identiteitskaart hebben (tenzij zij een nog geldige Kids-ID bezitten). Een Kids-ID is wel verplicht wanneer het kind zonder reispas naar het buitenland gaat naar een bestemming waar geen reispas vereist is en het niet beschikt over een reispas.

Gelijkaardige producten