Elektronische identiteitskaart (eID - enkel voor Belgen)

Uw identiteitskaart is het bewijs dat u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Jouw en onze veiligheid staat op de eerste plaats en daarom:

 •  Werken we op afspraak.
 •  Mag je pas 10 min vóór je afspraak het gebouw binnen.
 •  Zijn de afspraaktijden ruimer, zodat er geen wachtrijen ontstaan.
 •  Staan er minder stoelen in de wachtruimte.
 •  Kom je indien mogelijk alleen naar je afspraak.
 •  Draag je bij voorkeur een mondmasker.

Inhoudstafel

Beschrijving

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, krijgen pas automatisch een eID op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization (pdf). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Geldigheidsduur

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig), uitgezonderd:

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig.
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u 3 weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

Bedrag

24 euro.

U kunt cash en met Bancontact betalen.

Benodigdheden

Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingskaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
 • uw huidige identiteitskaart of (in geval van verlies of diefstal) het vervangingsattest.

Let op! We verwachten u aan het loket met uw pasfoto.

Bij het afhalen van uw eID:

 • uw betalingsbewijs
 • uw oude identiteitskaart
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan.

Ouders van minderjarige kinderen kunnen de eID van hun minderjarige kinderen zonder volmacht afhalen.

Uitzonderingen

Mensen ouder dan 75 jaar

De vrijstelling om de identiteitskaart te vernieuwen die vroeger bestond, vervalt omdat ook mensen ouder dan 75 jaar over een identiteitskaart moeten beschikken.
De geldigheid van de identiteitskaart voor mensen vanaf 75 jaar werd verlengd tot 30 jaar. Om de 10 jaar moeten de certificaten van de identiteitskaart wel worden vernieuwd zodat de elektronische identiteitskaart bruikbaar blijft.

Mensen die zich niet kunnen verplaatsen

Kunt u zich niet verplaatsen en hebt u een uitnodiging ontvangen om een identiteitskaart aan te vragen, zorg dan voor een recente pasfoto, 24 euro en een doktersattest. Neem vervolgens contact op met het dichtstbijzijnde dienstencentrum om een afspraak vast te leggen. Een medewerker van de Dienst Burgerzaken zal aan huis of naar het ziekenhuis komen om u het basisdocument te laten ondertekenen. Een door u gevolmachtigd persoon mag nadien uw identiteitskaart komen activeren en afhalen aan de loketten.

Spoedprocedure aanvraag identiteitskaart

Bij hoogdringendheid of als u niet in aanmerking komt voor een voorlopige identiteitskaart voor het buitenland(*), kunt u een identiteitskaart via een dringende procedure aanvragen.
Opgelet: U kunt een identiteitskaart in een dringende procedure zowel in het Administratief Centrum als in een dienstencentrum aanvragen. De afhaling kan enkel in het Administratief Centrum.
(*) Als u bijvoorbeeld nagelaten hebt uw identiteitskaart tijdig te vernieuwen, komt u niet in aanmerking om een voorlopige identiteitskaart voor het buitenland te krijgen.

Dringende aanvraag

 

Aanvraag Afhaling Prijs
Vóór 15 uur Volgende werkdag na 14 uur 110 euro
Na 15 uur 2 werkdagen later na 14 uur 110 euro

Dringende aanvraag, af te halen in Brussel

Wachttijd : bij aanvraag vóór 15 uur kunt u uw eID afhalen in Brussel bij de FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium, Koloniënstraat 11, (tel. 02 518 21 16) op de werkdag na de aanvraag (aanvraag na 15 uur: de tweede werkdag na de aanvraag) van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 19.30 uur en op zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur. Prijs : 110 euro

Opgelet: In periodes van collectieve sluiting, kunnen we deze wachttijden niet garanderen.

Aanvraag herdruk pin-pukcodes

Bent u uw pin- en pukcodes verloren, dan kunt u een herafdruk van uw codes aanvragen. U hoeft daarvoor niet naar een loket te komen, u kunt uw nieuwe codes zelf aanvragen via de website https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/. Binnen de 3 weken na uw aanvraag komen de online-aangevraagde codes toe bij de Dienst Burgerzaken - Loket Identiteit. U neemt best vooraf telefonisch contact op om na te vragen of de codes al beschikbaar zijn. 

U kunt ook terecht in het Gentinfo-Punt in AC Zuid waar u (onder begeleiding) uw codes online kunt aanvragen op één van de pc's die daar ter beschikking staan. Binnen de 3 weken zijn de nieuwe codes beschikbaar en kunt u ze afhalen. U neemt best vooraf telefonisch contact op om na te vragen of de codes al beschikbaar zijn.

Ook aan het loket kunt u de herdruk aanvragen.

U betaalt 10 euro voor de aanvraag van nieuwe codes. De betaling gebeurt bij de afhaling van de codes.

Procedure

Alle Belgen van 12 jaar of ouder krijgen een identiteitskaart uitgereikt door de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Nadert de uiterste geldigheidsdatum van uw identiteitskaart, dan moet u die tijdig laten vervangen. Enkele maanden voor het einde van de geldigheidsperiode van uw identiteitskaart start het gemeentebestuur de vernieuwingsprocedure. U ontvangt daarvoor een oproepkaart via de post.

U meldt zich met uw oproepkaart aan bij de dienst Burgerzaken - loket Identiteit, in een dienstencentrum of in het Mobiel Dienstencentrum.
Vier volle weken na de aanvraag aan het loket ontvangt u per post een omslag met uw codes.
Dit is de uitnodiging om uw elektronische identiteitskaart af te halen en met uw codes de certificaten (elektronische handtekening) te activeren.
Opgelet: u kunt uw identiteitskaart enkel afhalen op dezelfde locatie waar u uw aanvraag hebt gedaan!

In de volgende gevallen moet u zelf een vernieuwing aanvragen:

 • bij verlies, diefstal of beschadiging van uw kaart;
 • als uw pasfoto niet meer gelijkend is;
 • als uw van naam, voornaam of geslacht wijzigt;
 • na een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping;
 • als u een kaart aanvraagt in een andere taal, voor zover u gevestigd bent in een gemeente die gemachtigd is om kaarten in de gekozen taal uit te reiken.

Je kunt bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.

Vraag een volmacht

Vul het formulier in PDF (287.96 KB)