Geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Een geboorteakte is niet onmiddellijk bij de geboorteaangifte beschikbaar. U moet rekening houden met een wachttijd van minimum drie weken.

Het rijksregisternummer van de pasgeborene is evenmin onmiddellijk beschikbaar bij de geboorteaangifte. U moet hiervoor minimum drie werkdagen wachten. U kan het rijksregisternummer opvragen bij Loket Uittreksels. Dat kan enkel aan het loket, niet telefonisch of via email.

Een geboorteakte aanvragen

U kan online een geboorteakte aanvragen voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...).

U kan de geboorteakte online opvragen, opslaan en printen zonder dat u moet langskomen bij de loketten van de Dienst Burgerzaken.
De geprinte akten zijn volkomen rechtsgeldig binnen de Europese Unie.

Let op! U heeft uw akte nodig voor het buitenland, kies dan bij de online aanvraag bij “Document nodig voor gebruik in België “ voor “nee”. Dit is belangrijk, omdat u anders problemen kunt ondervinden bij de legalisatie van de akte. De aangevraagde geboorteakte krijgt u niet onmiddellijk in uw mailbox.

Is uw geboorteakte bestemd voor een land buiten de Europese Unie, dan komt u best naar het loket. Digitaal ondertekende akten worden immers niet overal aanvaard.

Indien u geen computer heeft, kunt u terecht aan de doe-het-zelfbalie in AC Zuid.
Ondervindt u problemen bij uw online aanvraag, dan kunt u zich wenden tot het Gentinfopunt in AC Zuid of tot een dienstencentrum.