Geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Een geboorteakte is niet onmiddellijk bij de geboorteaangifte beschikbaar. U moet rekening houden met een wachttijd van minimum drie weken.

Het rijksregisternummer van de pasgeborene is evenmin onmiddellijk beschikbaar bij de geboorteaangifte. U moet hiervoor minimum drie werkdagen wachten. U kan het rijksregisternummer opvragen bij Loket Uittreksels. Dat kan enkel aan het loket, niet telefonisch of via email.

Een geboorteakte aanvragen

Heb je een geboorteakte nodig? Je vraagt ze online aan en je krijgt de akte in je mailbox. Deze akten zijn rechtsgeldig binnen de Europese Unie.

Moet je een geboorteakte afgeven aan een openbare instelling van een andere lidstaat van de Europese Unie? We kunnen je een vertaling bezorgen.

Zijn je documenten bestemd voor een land buiten de Europese Unie, dan kom je best naar het loket. Digitaal ondertekende documenten worden immers niet overal aanvaard.

Heb je geen computer? Je kunt terecht aan de doe-het-zelfbalie in AC Zuid.
Ondervind je problemen bij je online aanvraag, dan helpen de medewerkers van het Gentinfopunt in AC Zuid of een dienstencentrum je graag.