inspraak Seghersplein

Het Seghersplein krijgt een opfrissing

Het Seghersplein verandert. En dat door een aantal kleine ingrepen. De buurt dacht mee na over de mogelijke aanpassingen.

Het Seghersplein is het kloppend hart van de buurt, maar het kan nog beter. Heel wat bewoners vinden het plein geen aangename plek, o.a. door het foutief parkeren, zwerfvuil, (nacht) lawaai, … . Daar wil de Stad Gent graag verandering in brengen. 

De Stad maakte een eerste voorstel. Dit op basis van de gesprekken met buurtbewoners en handelaars tijdens “Seghersplein Leeft”. Tijdens de maand oktober konden buurtbewoners dit voorstel bekijken en aangeven wat ze wel en niet goed vinden. Lees hier alle opmerkingen en suggesties van de buurtbewoners op het eerste voorstel. 

De Stad Gent gaat nu aan de slag met de input die ze kreeg en zal in het voorjaar van 2023 het definitieve plan voorstellen.