Stadsvernieuwing in Rabot-Blaisantvest

Investeren in woonkwaliteit.

Bruggen naar Rabot

Het Gentse stadsbestuur zet in op de wijken in de negentiende-eeuwse gordel. Die wijken ontstonden tijdens de industriële revolutie als grote verkavelingen van arbeiderswoningen in de nabijheid van grote fabrieksgebouwen. Stadvernieuwingsprojecten investeren er in de woonkwaliteit, publiek domein, de buurt en vooral de leefbaarheid van de wijk. 
 
In 2005 maakte het ontwerpteam Johan van Reeth de conceptstudie Bruggen naar Rabot. De studie formuleert een aantal krachtlijnen voor de wijk Rabot-Blaisantvest. Het stadsvernieuwingsproject moet de wijk beter verbinden met het centrum en het noorden. Ook in de wijk komen er nieuwe verbindingen tussen de buurten Rabot en Blaisantvest. In de wijk wordt geïnvesteerd in openbaar groen en kwalitatieve woningen. Het industriële verleden en de aanwezigheid van water krijgen een nieuw leven in de vernieuwingen.
 
 

tijdslijn

2027
2023

najaar 2023
2020
2019

januari 2019

14 mei 2019

28 september 2019
2018

12 september 2018

zomer 2018
2017

27 september 2017

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes?

Lees hier de laatste nieuwsbrief van Bruggen naar Rabot. PDF (1.43 MB)