Stadsvernieuwing in Rabot-Blaisantvest

Investeren in woonkwaliteit.

Het Gentse stadsbestuur zet in op de wijken in de negentiende-eeuwse gordel. Die wijken ontstonden tijdens de industriële revolutie als grote verkavelingen van arbeiderswoningen in de nabijheid van grote fabrieksgebouwen. Stadvernieuwingsprojecten investeren er in de woonkwaliteit, publiek domein, de buurt en vooral de leefbaarheid van de wijk.

Bruggen naar Rabot

In 2005 maakte het ontwerpteam Johan van Reeth de conceptstudie Bruggen naar Rabot. De studie formuleert een aantal krachtlijnen voor Rabot-Blaisantvest. Het stadsvernieuwingsproject moet de wijk beter verbinden met het centrum en het noorden.

Ook in
de wijk komen er nieuwe verbindingen tussen de buurten Rabot en Blaisantvest. In de wijk wordt geïnvesteerd in openbaar groen en kwalitatieve woningen. Het industriële verleden en de aanwezigheid van water krijgen een nieuw leven in de vernieuwingen.

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes?

Lees hier de laatste nieuwsbrief van Bruggen naar Rabot. PDF (2.68 MB)