Buurtcentrum en museum

In dit projectidee stellen de studenten cultureel erfgoed en ontmoeten centraal.

Dit projectvoorstel streeft naar een herbestemmingsproject om cultureel erfgoed door te geven aan de volgende generaties.

De herbestemming van de Sint-Jozefkerk is een om verschillende redenen een uitdaging. Het bevat een heel specifieke religieuze boodschap en hoewel het steeds deel uitmaakte van het industriële landschap is de relatie op dit moment zoek. De multiculturele gemeenschap heeft namelijk weinig oog voor het gigantische gebouw in het midden van Rabot. Omdat Rabot nood heeft aan een publieke plek waarbij verschillende gemeenschappen kunnen samenkomen, willen de Kerkfabriek Sint-Jozef en wijlen priester Koen Blieck de kerk teruggeven aan de buurt.

De functie zal afhangen van de wensen van de buurtbewoners en een dialoog tussen de waardevolle elementen van het gebouw en de nieuwe functie zal aangegaan moeten worden. Om de wensen en noden van Rabot te weten te komen, zijn opinies cruciaal. Dit kan enkel bekomen worden via actieve participatie, workshops en het openstellen van de kerk.

Het onderzoek van de studenten toont aan dat een buurtcentrum in combinatie met een museum een gepaste oplossing kan zijn. De voorstellen tonen de mogelijkheden van de ontwijde kerk aan. Het is noodzakelijk dat ze discussie, communicatie, gewaarwording en participatie initiëren. Enkel zo kan er gestreefd worden naar een realistisch project waarbij de kerk opnieuw het sociale centrum van de buurt wordt.

Dit projectidee is van Lore Van Meerbeek, Evy Bouwen en Jelena Perusinovic, studenten van Raymond Lemaire Centre for Conservation.