Een nieuw leven voor de Sint-Jozefkerk

Vanaf 29 maart is de Sint-Jozefkerk eigendom van de Stad Gent en gaat op zoek naar de meest optimale invulling voor het hele gebouw.

tijdslijn

2016

januari 2016

De Sint-Jozefkerk komt in aanmerking voor het ontrekken aan het eredienstgebruik. Dit wordt vastgesteld in het kerkenplan. In dit plan werd opgenomen dat herbestemming gebeurt in functie van de plaatselijke gemeenschap.  Sindsdien is de Stad een proces opgestart rond de mogelijke herbestemming van het gebouw. 

februari 2016

De Sint-Jozefkerk, centraal in de Wondelgemstraat, is één van de 15 Gentse kerken waarvoor de Kerkfabriek en Stad Gent een nieuwe invulling zoeken. De kerk, die bovendien historisch erfgoed is, zal over enkele jaren definitief gesloten worden. Tegen die tijd zal zowel de kerk als de grote crypte onder de kerk een nieuwe invulling krijgen. In afwachting daarvan werden een aantal studentenoefeningen rond de kerk opgestart.

Naar aanleiding hiervan werd op 15 februari een uitwisselingsmoment georganiseerd tussen geïnteresseerde buurtbewoners en studenten. 

Wil je meer weten over deze sessie?Lees dan hier het verslag van die avond.

Maart 2016

In het voorjaar van 2016 deden enkele architectuurstudenten van de KU Leuven, Faculteit Architectuur, campus Sint-Lucas Gent vakgroep bouwtechnieken en van het Raymond Lemaire Instituut, een oefening over mogelijke toekomstige invullingen in de kerk en werkten dit architecturaal uit. 8 teams van 5 studenten bedenken een toekomstige invulling voor de kerk, en werken deze architecturaal uit volgens 3 randvoorwaarden: historisch erfgoed, zero impact building en buurtgerichte invulling. De resultaten werden nadien ook voorgesteld aan de buurt in de vorm van een tentoonstelling.

Bekijk hier de resultaten van de studentenoefening. Ontdek hoe studenten de Sint-Jozefkerk zouden invullen.

2017

December 2016- september 2017

In juni 2016, na afloop van de heel inspirerende studentenoefening, heeft Stad Gent een aanvraag ingediend bij de Vlaamse Bouwmeester (Vlaamse Overheid) voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van de Sint-Jozefkerk. Dit haalbaarheidsonderzoek is van start gegaan op 15 december 2016.

De haalbaarheidsstudie moet nagaan of verschillende suggesties voor het toekomstige gebruik van het kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is dus een belangrijke fase in de voorbereiding voor de daadwerkelijke herbestemming.

Vanuit de Vlaamse Bouwmeester werd de tijdelijke vereniging Tracé (een consortium van architecten) naar voor geschoven om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De Stad heeft, in samenspraak met de kerkfabriek, een hele resem randvoorwaarden opgelijst waarop de architecten zich dienen te baseren voor het haalbaarheidsonderzoek. De randvoorwaarden werden opgesteld op basis van de input die het afgelopen jaar verzameld is:

  • Dialoogsessie met de buurt nav opstart studentenoefening (zie eerder in de tijdslijn)
  • Studentenoefening Sint-Lucas en Raymond Lemaire instituut (zie eerder in de tijdslijn)
  • Dialoogsessie met verschillende stadsdiensten (Economie, Mobiliteit, Jeugd, Sport…)
  • Dialoogsessie met leden van Kerkfabriek

    De belangrijkste randvoorwaarde blijft dat de kerk een gemeenschapsfunctie moet krijgen. Daarnaast is aangegeven dat er rekening moet gehouden worden met huidige gebruikers en functies in de kerk, en dat de inrichting een gediversifieerd gebruik in functie en tijd dient toe te laten. Ook ruimtelijk werden een aantal randvoorwaarden opgelijst (kerk als beschermd erfgoed, gebruik van de crypte…), en uiteraard werden een aantal vragen geformuleerd m.b.t. beheer.Benieuwd naar de resultaten van de studie?Op deze webpagina lees je er alles over.
2018

Maart 2018

Op dinsdag 27 maart 2018 kwamen meer dan 40 steden uit vijftien landen samen in de Sint-Jozefkerk in Gent voor een congres over de tijdelijke invulling van verlaten gebouwen en terreinen in de stad. De Sint-Jozefkerk dat ook op zoek gaat naar een nieuwe herbestemming was dus de ideale loactie voor dit congres over tijdelijke invulling.
Het Europese REFILL-netwerk, gecoördineerd door de Stad Gent stelde op dat moment de resultaten voor van 2,5 jaar intensieve samenwerking rond dat thema.

Benieuwd hoe de Sint-Jozefkerk er als congresruimte uitzag?Bekijk hier de aftermovie van de conferentie.

September 2018

In september 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen de aankoop van de Sint-Jozefkerk definitief goed.

2019

Maart 2019

Vanaf vrijdag 29 maart 2019 is de stad Gent definitief de nieuwe eigenaar van de Sint-Jozefkerk, die centraal in de Wondelgemstraat ligt. De Stad koopt de kerk van de Kerkfabriek en gaat nu op zoek naar de meest optimale invulling voor het hele gebouw.

De Sint-Jozefkerk wordt sinds 15 september 2018 niet langer gebruikt voor katholieke erediensten. Sinds enkele jaren vinden in de kerk ook andere activiteiten plaats. Het gaat om het voedselteam, de Academie voor Muziek, Woord en Dans, de Togolese Pinkstergemeenschap van Spero Nugloze en de weggeefwinkel. Deze activiteiten, met uitzondering van de Togolese Pinkstergemeenschap, blijven doorlopen in onderling overleg met de gebruikers. 

Nu de Sint-Jozefkerk is aangekocht, gaat de Stad  in de eerste plaats op zoek naar een beheerder. De beheerder gaat dan begin 2020 samen met de buurt en de Stad Gent op zoek naar nieuwe invullingen voor het gebouw. Die zoektocht zal verlopen via een participatief traject. Als invulling wordt gemikt op een buurtgerichte werking die tegemoet komt aan noden, uitdagingen en vragen waarmee de wijk Rabot-Blaisantvest geconfronteerd wordt.

De Stad Gent wil het gebouw maximaal benutten, en gaat daarom op zoek naar extra invullingen voor een periode van minimaal 5 jaar. De Stad zal nog voor de zomer van 2019 een oproep voor een beheerder lanceren, zodat tegen januari 2020 gestart kan worden met de zoektocht naar nieuwe invullingen