Nieuw leven in de FNO-site

In het voorjaar van 2021 startte sogent samen met de Stad aan een scenario-onderzoek ter voorbereiding van de herbestemming van de FNO-site.

Dat scenario-onderzoek is noodzakelijk om de vele vraagstukken met betrekking tot type-invulling en type-gebruikers, de ruimtelijke vraagstukken en financiële gevolgen van ontwerpkeuzes te analyseren. Op de site wordt gezocht naar een optimale balans tussen wonen gecombineerd met andere functies (zoals buurtondersteunende-, economische- en/of onderwijsfuncties). De validatie van het erfgoed, het realiseren van een kwalitatief en toegankelijk openbaar domein, de verankering van de site met de buurt en haar bewoners zijn hierbij cruciale elementen.

De Stad en sogent doen dit niet alleen, en schakelen hiervoor een aantal experts/bureaus in, namelijk: TV Humbble-Propolis-Dhooge&Meganck Architectuur-Sabine Okkerse. Daarnaast is er een wijkprojectgroep, bestaande uit bewoners van de Bloemekenswijk, die dient als klankbordgroep om het onderzoek bij te staan. 
 

Op deze pagina kan je op de hoogte blijven van de resultaten van het onderzoek. 

 

Wil je meer weten over het scenario-onderzoek?

Bekijk alvast eens deze presentatie PDF (16.49 MB)

Om input van de buurt te verzamelen gaan we als volgt te werk. Er is een wijkprojectgoep samengesteld met diverse inwoners en intermediairen die elk vanuit hun specifieke expertise meedenken. Bij de start van het project werd een oproep gelanceerd om feedback te geven op een eerste presentatie van het bureau.

De wijkprojectgroep gaf het bureau diverse randvoorwaarden mee die vanuit buurtperspectief belangrijk zijn bv. geen extra verkeer door de wijk, zoveel mogelijk het groen behouden, voldoende sociale controle en extra ruimte voor ontmoeting op de site, het belang van erfgoed(educatie), e.d.

Het bureau ging met al deze input aan de slag en het tussentijds resultaat werd naar de ruimere wijk teruggekoppeld op een inloop-infomoment op de site zelf op 14 november 2021.

Het bureau werkt nu met de bijkomende feedback van de buurt, de betrokken stadsdiensten en het bestuur verder naar een eindresultaat. (voorzien voor najaar 2022)

Het infomoment gemist?

Bekijk hier de getoonde voorstellen PDF (14.01 MB)