Opheffing recreatieverbod

Uit de laatste staalname van maandag 17 juni blijkt dat de waarden terug in orde zijn.

De waterkwaliteit in het sport- en recreatiepark de Blaarmeersen wordt wekelijks door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) onderzocht. Uit de laatste analyseresultaten van de staalname blijkt dat de actuele waterkwaliteit voldoet aan de toetsingsnormen 'zeer goed'.

Wekelijks wordt de waterkwaliteit in het sport- en recreatiepark de Blaarmeersen op drie plaatsen gemeten: de strand/badzone, de zwemsportzone en de duikzone.
Bij een meting op 3 juni bleek een verhoogde concentratie van de Escherichia coli-bacterie aanwezig te zijn.
Wat de precieze oorzaak is, is moeilijk te achterhalen.

Een nieuwe meting op 6 juni geeft aan dat enkel in het duikersdok nog een hogere waarde van de bacterie aanwezig is, al is deze intussen gedaald ten opzichte van de gemeten waarde op 3 juni.
Enkel voor het duikersdok geldt dus nog een recreatieverbod.
Voor de strand/badzone en zwemsportzone zijn de waarden terug in orde en kunnen de activiteiten opnieuw doorgaan.

UIt de meting van 17 juni blijkt dat de actuele waterkwaliteit voldoet aan de toetsingsnormen 'zeer goed'. Het recreatieverbod voor de volledige vijver wordt opgehoffen.

Let wel: zwemmen zonder redderstoezicht blijft verboden.