Werken aan dak en buitenschrijnwerk van Sint-Pietersabdij

Tot het voorjaar van 2020 voert de Stad Gent instandhoudingswerken uit aan het dak van de Sint-Pietersabdij.

Tot en met het voorjaar van 2020 voert de Stad Gent instandhoudingswerken uit aan het dak en het buitenschrijnwerk van de Sint-Pietersabdij. Het gaat om dringende werken in afwachting van de volledige restauratie. Het binnenplein zal enkel voor bezoekers van De wereld van Kina: het Huis en de Pietersbar toegankelijk zijn. Bezoekers van de abdijtuin worden omgeleid via de Kantienberg.

Instandhoudingswerken

De daken, dakgoten en het buitenschrijnwerk van de abdij verkeren in slechte staat. Om verdere schade aan het beschermd monument te voorkomen, worden nu instandhoudingswerken uitgevoerd. De werken starten op maandag 9 september 2019 en eindigen in het voorjaar van 2020. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de graad van de aangetroffen schade kan de einddatum verschuiven.

In totaal wordt nu 7.172 m2 dakoppervlakte nagekeken en hersteld volgens de regels van de kunst, met traditionele materialen en technieken. De werken zijn nodig om de daken volledig waterdicht te maken en de goede werking van de Sint-Pietersabdij en het Huis van Kina te garanderen.

Annelies Storms , schepen van Facility Management

De dakbedekking, die bestaat uit natuurleien, wordt vervangen. De houten dakstructuur wordt, waar nodig, hersteld en behandeld tegen houtborende insecten. De goten en afvoerpijpen worden, waar nodig, vernieuwd door koperen exemplaren. De houten dakkapellen die onderhevig zijn aan houtrot worden afgebroken en voorlopig gedicht. Een reconstructie volgt in een latere fase. Ramen die in slechte staat verkeren, worden gerestaureerd of vervangen. Ten slotte wordt ook het metselwerk van de schouwen hersteld.

Eerst wordt het dak vanDe wereld van Kina: het Huisaangepakt. Daarna volgen de aanpalende daken van het hoofdgedeelte naast de kerk, met de tentoonstellingszalen, historische verhuurruimten en kantoren van Historische Huizen Gent. In een latere fase wordt het dak van de abdij verder gerestaureerd en geïsoleerd.

Beperkte toegang voor de veiligheid

Door de omvang van de werken zal de werfzone het grootste deel van van het binnenplein van de Sint-Pietersabdij inpalmen. Om de veiligheid te garanderen, wordt zo weinig mogelijk publiek op de binnenkoer toegelaten. De wereld van Kina: het Huis en de Pietersbarblijven wel bereikbaar. De site blijft ook toegankelijk voor hulpdiensten, leveranciers en stadsdiensten. Bezoekers van de abdijtuin worden vanaf maandag gedurende de werken omgeleid via de Kantienberg, waar een tijdelijke in- en uitgang is voorzien.

Praktisch

Aannemer: De Vos Petrus & Zoon bvba

Architecten: ARCH&TECO.

Kleuronderzoek gevels: Ornament cvba

Prijs: 1.344.185,99 euro (incl btw)

Duur van de werken: september 2019 - voorjaar 2020