Lopende expo's en installaties

EXPO'S EN INSTALLATIES
Ontdek in Bibliotheek De Krook en wijkbibs regelmatig wisselende expo's met een link naar wat leeft in de wereld

In Bibliotheek De Krook staat regelmatig een tijdelijke tentoonstelling/installatie of tentoonstelling/installatie over een actueel onderwerp, vaak aansluitend bij een lezing of een onderzoek.

Programma 2019

Lopende expo's en installaties:

 • 9 sept > 30 sept: Mini-expo Doof en Divers
  Ontdek onze boekentips in het dossier
 • ma 9 sept > 30 sept: Festival van de Architectuur
  Ontdek onze boekentips in het dossier
 • 26 aug > 28 sept: Expo Kriegsalbum - Bib Sint-Amandsberg
 • 14 sept > 21 okt: Expo Yvonne Wattenberghe, Verborgen ballet - Bib Ledeberg
 • 18 sept > 18 okt: Pop-up cinema - Film Fest Gent (1ste verd.)
 • di 1 okt >  zo 24 nov: Iedereen onderzoeker - i.s.m. Scivil
 • 24 okt > 5 jan: Jacques en Lise - in de Kinderbibliotheek

Voorbije expo's en installaties in 2019

 

Voorbije tentoonstellingen in 2018:

Bibliotheek De Krook