Bibliotheekaanbod voor het secundair onderwijs

Maak kennis met het bibliotheekaanbod voor secundaire scholen: ontdek de bib, lenen, lezen, inspiratie, activiteiten en meer.

Interactieve kennismaking met de bibliotheek

Bibster: mediawijze kennismaking en rondleiding met tablets.
Bekijk het filmpje.

  • Wat: een leuk spel met tablets: de leerlingen leren de bibliotheek en de collecties beter kennen in de jongerenbib en op de andere afdelingen, ook het digitaal aabod.
  • Doelgroep: 1ste graad A- en B-stroom
  • Duur: Het geheel - inleiding, spel en afronding - duurt ongeveer 1 uur.
  • Tablets: er zijn 10 tablets beschikbaar, zodat de leerlingen per 2 of 3 met een tablet aan de slag kunnen. Extra tablets van de school zijn welkom.
  • Inschrijven en meer informatie: bibliotheek.scholenwerking@stad.gent

Rondleiding in Bibliotheek De Krook

Volg met je klas een rondleiding in De Krook, met focus op architectuur, literatuur of geschiedenis op maat. 
Diverse rondleidingen door Gentse gidsenverenigingen, ook voor klasgroepen. Betalend.

Lenen als leerkracht

Extra leenmogelijkheden voor leerkrachten

Je kan als leerkracht of begeleider in het kader van je onderwijsopdracht een groot aantal exemplaren tegelijk lenen met een collectieve kaart.

Collectie en digitaal aanbod

Activiteiten in de bibliotheek

Inspirerend materiaal

Themakoffer Graphic novels

  • Wat: themakoffer rond Brecht Evens' graphic novel Panter

  • Doelgroep: 2de graad secundair onderwijs ASO/KSO/TSO

  • Doel: kennismaking met de graphic novel als medium, lezen stimuleren en kritisch nadenken over online gedrag. Bekijk het lespakket.

  • Extra: toegevoegde leeslijst met 25 graphic novels - om ook met andere thema’s aan de slag te gaan

Leeslijsten en bekroonde boeken

Jeugdliteratuurprijs

Meer lezen over het bibliotheekaanbod voor scholen?