Hebt u een niet-toegelaten voertuig dat ingezet wordt voor het algemeen belang? Koop een toelating voor de LEZ

Inhoudstafel

Beschrijving

Hebt u een specifiek dieselvoertuig met euronorm 3 of 4 dat ingezet wordt voor toezicht, controle en onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen belang? Dan mag u de lage-emissiezone inrijden als u een toelating koopt. Dankzij die overgangsmaatregel kunnen bestuurders maatregelen nemen in de aanloop naar 2025, als de toelatingsvoorwaarden strenger worden. De toelating geldt alleen in Gent, niet in andere steden met een lage-emissiezone. 

Voorwaarden

Het gaat om specifieke voertuigen van nutsbedrijven, distributienetbeheerders, wegbeheerders en hun onderaannemers. Voorbeelden zijn kolkenzuigers,  voertuigen voor onderhoud op tramleidingen,... De voertuigen worden ingezet voor specifieke interventies op de openbare weg. 
 
De voertuigen zijn herkenbaar aan hun bouw, uitrusting of andere permanente kenmerken om specifieke taken uit te voeren. Het motor- en werkgedeelte moeten onscheidbaar zijn. Als het materiaal alleen maar in het voertuig is vastgezet, is dit geen permanent kenmerk. 
 
Let op: bestelwagens, trekkers die met onderhoud op straat bezig zijn, huisvuilwagens, … vallen niet onder deze categorie. Zij kunnen een tijdelijke toelating aanvragen tegen het gewone tarief.

Bedrag

De voertuigcategorie en de periode waarvoor u de toelating aanvraagt, bepalen het bedrag. U vindt de voertuigcategorie op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig in vak J. U kunt een toelating aanvragen voor verschillende periodes: 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar. 
 
• Dieselvoertuigen met euronorm 4 in functie van dit algemeen belang betalen een verlaagd tarief. 
• Dieselvoertuigen met euronorm 3  in functie van dit algemeen belang betalen een gewoon tarief. 
 

Benodigdheden

  • kopie van uw inschrijvingsbewijs
  • foto van de voor- en achterkant van het voertuig met duidelijk zichtbare nummerplaat
  • foto waaruit blijkt dat het voertuig speciaal uitgerust is voor toezicht, controle en onderhoud van infrastructuur en installaties 
  • kopie van het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming indien van toepassing
    Maak gebruik van uw bankkaart als u vlot wil betalen.

Procedure

Vraag uw toelating op tijd aan

Vraag de toelating ten vroegste 4 maanden vooraf aan en ten laatste op de dag dat u de LEZ binnenrijdt. Zo staat uw nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijdt u een boete. Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan uw aanvraag afgekeurd worden. Dan kunt u toch een boete krijgen. Vraag de toelating dus best op voorhand aan.
 

Doe uw aanvraag eenvoudig online

Vanaf september 2019 kunt u online een tijdelijke toelating kopen.

Contacten