Als 'Klimaatschool' kunt u een subsidie, een workshop en begeleiding van een klimaatcoach krijgen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Met deze subsidie wil Stad Gent scholen stimuleren om klimaatacties op te zetten die bijdragen tot Klimaatstad Gent.
De resultaten van deze acties moeten verankerd worden in een duurzaam schoolbeleid.
Klimaatwinst op lange termijn staat centraal.

 

Voorwaarden

De subsidie is geldig voor projecten die werken rond energie, mobiliteit, voeding of groen. 
De doelstellingen van het project zijn klimaatwinst, educatie en participatie van leerlingen en sensibilisatie van de omgeving.
Secundaire scholen berekenen de milieuwinst.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u in het reglement.

Bedrag

Basissubsidie
Kleuter-, lager en bijzonder onderwijs: 300€
Secundair onderwijs: 750€

Bij deelname aan Kinder- of jongerenklimaatraad
Kleuter, lager en bijzonder onderwijs: 200€
Secundair onderwijs: 250€

Procedure

  • U dient de aanvraag in minstens vier weken vóór de start van de klimaatactie.
  • U bezorgt het aanvraagformulier samen met alle stavingstukken aan Stad Gent, Dienst Milieu en Klimaat, project Klimaatschool, Botermarkt 1, 9000 Gent.
  • De klimaatcoach beoordeelt de klimaatacties.
  • Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekenning van de subsidie op basis van het advies van de klimaatcoach.
  • Bij weigering van de subsidie kan de aanvrager aanpassingen uitvoeren, om toch aan de voorwaarden te voldoen, en een nieuwe aanvraag indienen.
  • De beslissing wordt schriftelijk bekendgemaakt aan de aanvrager. Het project kan starten van het moment dat het project goedgekeurd is.

Contacten