‘Samen Klimaatactief’ is een online helpdesk die de tertiaire sector begeleidt naar een lagere CO2-uitstoot.

De Stad Gent werkt sinds kort samen met het platform ‘Samen Klimaatactief’, een initiatief om de CO2-uitstoot door kantoren, lichte industrie en winkels te verminderen. Het platform doet dienst als een online helpdesk om de tertiaire sector te begeleiden naar een lagere CO2-uitstoot, volledig in lijn met de klimaatdoelstellingen van de Stad Gent. Dit extra platform vult het bestaande Gentse aanbod van energiecoaching en energiepremies verder aan.

‘Samen Klimaatactief’ is een ondersteunend platform waar ondernemingen oplossingen, informatie en concreet advies kunnen vinden op hun weg naar energie-efficiëntie. Via de website www.samenklimaatactief.be krijgen kantoren, lichte industrie en winkels duurzame energietips aangeboden, zoals de verwarmings- en koelingsregeling nakijken (kantoren), de winkeldeuren sluiten (retail) of persluchtlekken uitschakelen (lichte industrie). Alle tips samen vormen ‘het energiepad voor een onderneming’, of een efficiënte aanpak op maat om energie te besparen en uitstoot te verminderen.

Virtuele marktplaats

Uniek op het platform ‘Samen Klimaatactief’ is de virtuele marktplaats met aanbieders van producten of diensten die de uitstoot van CO2 reduceren. Bedrijven die deelnemen aan ‘Samen Klimaatactief’ kunnen via die marktplaats gratis een offerte opvragen. Zo kunnen ze de energietips meteen omzetten in de praktijk. Bovenop een lagere CO2-afdruk krijgen de ondernemers ook het label ‘Samen Klimaatactief’.

Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking met de Stad Gent en de ondernemingswereld bijdraagt tot meer energie-efficiëntie en CO2-vermindering in de tertiaire sector. Tegelijkertijd versterken we de kernactiviteiten van de bedrijven.

Jan Jaeken, verantwoordelijk voor Samen Klimaatactief 

Klimaatwerking Stad Gent

De nieuwe samenwerking moet Gent helpen om haar klimaatdoelstellingen te halen. In 2050 wil de Stad Gent klimaatneutraal zijn. Met die ambities voor ogen, moet de Stad ook de tertiaire sector voldoende ondersteunen.

We bieden nu al energiecoaching en energiepremies aan, specifiek voor ondernemingen. Met Samen Klimaatactief kunnen we die doelgroep op een laagdrempelige manier informeren en sensibiliseren. Een win-win voor hun zaak en voor het klimaat. Want een lagere energiefactuur betekent ook minder CO2-uitstoot in Gent.

Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat 

Energiepremies succesvol bij ondernemers

Sinds vorig jaar kan een Gentse ondernemer tot 10.000 euro steun vragen om z’n pand energiezuiniger te maken. Die energiepremies werpen hun vruchten af: 14 ondernemingen maakten intussen gebruik van de premie, het merendeel van de centen werd geïnvesteerd in isolatie en aangepaste beglazing. De combinatie met de premies van distributienetbeheerder Eandis maakt het aanbod nog aantrekkelijker. Het reglement loopt nog tot 30 september 2019.

Meer info?

Samen Klimaatactief, aanvankelijk een initiatief van de Stad Antwerpen en de ondernemerswereld, is inmiddels in heel Vlaanderen actief. Diverse steden, andere overheden en organisaties werken intussen mee (o.a. de Stad Gent, Provincie Antwerpen, Fevia, Horeca Vlaanderen, VVSG). Andere samenwerkingen zitten in de pijplijn. Via Samen Klimaatactief kunnen ze de lokale klimaatplannen omzetten in concrete acties voor de ondernemingen op hun grondgebied.