Van 14 januari tot en met 13 maart 2019 kan u bezwaren indienen bij het Vlaamse Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval

Actualisatie van de doelstellingen

Van 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019 loopt het openbaar onderzoek in kader van een aanpassing aan het Vlaamse Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.
Dit uitvoeringsplan bevat een doelstelling voor de maximale hoeveelheid restafval per gemeente. Er wordt nu een actualisatie van deze doelstellingen voorgesteld op basis van de nieuwe Belfius-indeling van gemeenten.

Voor de Stad Gent betekent dit concreet een lichte afname in de doelstelling van maximaal 197 kg/inw naar 193 kg/inw. Stad Gent scoort echter beter dan beide doelstellingen, in 2017 behaalden we een cijfer van 172,2 kg/inw.

Hebt u opmerkingen of bezwaren?

Hebt u interesse, raadpleeg het dossier via de website van OVAM.  U vindt de gewijzigde teksten hier.

U kan uw opmerkingen of bezwaren verzenden

  • via mail naar plan@ovam.be 
  • per brief naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen
  • per brief naar het College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1, 9000 Gent