Nog tot en met 21 februari 2019 kan u reageren op het ontwerp-mestactieprogramma 6. Waarover gaat dit mestactieprogramma?

Waarover gaat het ontwerp-mestactieprogramma 6?

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) opgesteld voor de periode 2019-2022.

​Het mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Het openbaar onderzoek over het ontwerp-MAP 6 loopt van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019.

Eén van de stappen in de totstandkoming van het zesde mestactieprogramma is de uitvoering van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER). Daarin worden de effecten van het ontwerp-mestactieprogramma op het leefmilieu onderzocht.

Meer info kan u terugvinden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij

Wil u reageren op het ontwerp-mestactieprogramma 6?

Opmerkingen of bezwaren kan u kwijt via dit digitaal formulier.