IVAGO, de Politie Gent, de Gemeenschapswachten en de Dienst Toezicht voeren extra controles uit om daders op te sporen en te beboeten.

Zwerfvuil en sluikstort behoren tot de grootste ergernissen van de Gentenaars. De Stad Gent en IVAGO zetten dan ook al jarenlang hard in op de strijd tegen deze vormen van overlast, zowel op het vlak van sensibilisatie, opruimen als handhaving. In de week van 17 tot en met 23 september 2018 organiseert Stad Gent opnieuw de jaarlijkse ‘handhavingsweek’, waarin die strijd alle aandacht krijgt.

Tijdens de handhavingsweek zal extra worden ingezet op handhaving rond sluikstorten en zwerfvuil, met meer controles en nultolerantie voor vervuilers. IVAGO, de Politie Gent (Overlastteam en Wijkzorgteams), de Gemeenschapswachten en Dienst Toezicht voeren tijdens de handhavingsweek meerdere controlerondes uit, in heel Gent. Wie betrapt wordt op sluikstorten, mag een geldboete verwachten. De sluikstorter krijgt ook een onkostennota van IVAGO voorgeschoteld voor de opruimkosten. Tegelijk worden de Gentenaars aangespoord om zo veel mogelijk zelf hun afval op te ruimen.

Met de handhavingsweek ondersteunt De Stad Gent het initiatief van Mooimakers, waarbij verschillende afvalintercommunales, provincies, en handhavers uit heel Vlaanderen het signaal geven dat afval achterlaten niet hoort. Want een propere stad, daar zorgen we samen voor.

De volledige resultaten van de handhavingsweek zullen op vrijdag 28 september 2018 worden bekendgemaakt.

Zwerfvuil en sluikstort: hardnekkige problemen

Over het verschil tussen zwerfvuil en sluikstort bestaat vaak verwarring. Het resultaat is hetzelfde: afval op de grond. Zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op straat, in de berm en in parken, zoals blikjes, flesjes, peuken, flyers, zonnebloempitten, enzovoort. Het afval is achteloos weggegooid of achtergelaten. Nochtans, zwerfvuil hoort maar op een plaats thuis: in de vuilnisbak. Sluikstorters daarentegen ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Ze laten afval achter op plaatsen waar het niet mag, op momenten waarop dat niet is toegelaten en/of in de verkeerde zakken of containers. Het gaat bijvoorbeeld om zakjes huishoudelijk afval die in de vuilnisbakken worden achtergelaten, op locaties met minder sociale controle, of het achterlaten van afval bij textielcontainers.

IVAGO en de stadsdiensten zetten zich elke dag in om te sensibiliseren en het afval op te ruimen. Handhaving is het sluitstuk van een integraal afvalbeleid. In 2016 ruimde IVAGO zo 538 ton sluikstort en 1.443 ton zwerfvuil op. In 2017 werden in Gent 522 ton sluikstort en 1.478 ton zwerfvuil van de openbare weg verwijderd. Voor sluikstort was dat een daling voor het derde jaar op rij, maar voor zwerfvuil was er helaas een lichte toename.

Wie sluikstort ziet, kan dat signaleren via de meldingsapp