Het dispensarium is sinds begin deze maand gevestigd op zijn nieuwe definitieve stek in het Vogelenzangpark.

Het dierendispensarium van Gent is verhuisd naar een nieuw onderkomen in het Vogelenzangpark. Het voormalige seniorenclublokaal kreeg een grondige renovatie en werd zo klaargestoomd voor de huisvesting van het dierendispensarium. Op 15 juni huldigden de Stichting Prins Laurent, de Universiteit Gent, de Faculteit Diergeneeskunde en de Stad Gent de nieuwe locatie plechtig in.

Het dierendispensarium

Het dierendispensarium is een dierenartsenpraktijk waar huisdieren van mensen met een laag inkomen standaard medische zorg kunnen krijgen tegen een verlaagd tarief. De Stichting Prins Laurent wil de toegang tot kwalitatieve medische zorg voor huisdieren voor iedereen mogelijk maken, ook voor de allerlaagste inkomens. Daarom ondersteunt de Stichting vijf dispensaria in België.

Het dispensarium in Gent bestaat intussen bijna 6 jaar. Vanaf 2012 t.e.m. eind 2017 heeft het dierendispensarium van Gent 4.246 consultaties en 572 operaties uitgevoerd. Er zijn in totaal ongeveer 1.600 klanten langsgekomen.

In 2012 hebben de Universiteit Gent, de Stichting Prins Laurent en de Stad Gent samen het dispensarium geopend in een mini-pand in de Dampoortstraat. Maar dat was te klein en onaangepast aan de vereisten van een dierenartsenpraktijk. De Stad Gent engageerde zich om voor een definitieve ruimere locatie voor het Gentse dierendispensarium te zorgen via een opstalovereenkomst voor 23 jaar.

Het was geen evidente zoektocht om een geschikte locatie te vinden en éénmaal we dit pand in het Vogelenzangpark gevonden hadden, moesten de verschillende partners elk nog een deel van het renovatiebudget voorzien. Het voormalige seniorenclubhuis was immers toe aan een grondige renovatie. Het resultaat mag worden gezien, een prachtig dispensarium waar mensen met een laag inkomen terecht kunnen om hun huisdieren correct te laten verzorgen en opvolgen.

Tine Heyse, schepen bevoegd voor Dierenwelzijn

In het nieuwe gebouw hebben de dierenartsen voldoende ruimte om de nodige behandelingen uit te voeren. Ook aan onthaal is gedacht. Er is een wachtzaal, twee consultatieruimtes en een afgescheiden operatiezaal.

De UGent, de Faculteit Diergeneeskunde, de Stichting Prins Laurent en de Stad Gent zorgden allen voor financiële ondersteuning om de renovatie van en de verhuis naar het voormalige seniorenclubhuis mogelijk te maken. En nu is het zover: het dispensarium is op 31 mei 2018 verhuisd naar zijn nieuwe stek en ontvangt voortaan klanten en hun huisdieren in het Vogelenzangpark. Voor de plechtige inhuldiging van de definitieve locatie van het dispensarium kwam Z.K.H. Prins Laurent van België op bezoek naar Gent.

De klanten

Het dispensarium is toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen die niet in Gent wonen, en die onder een bepaalde inkomensgrens vallen. De hoogte van die inkomensgrens is vergelijkbaar met het leefloon, en dus ook afhankelijk van de gezinsgrootte. Wie binnen de toelatingsvoorwaarden valt, kan twee huisdieren inschrijven aan een kostprijs van € 10 per dier per half jaar. Elk dier moet gechipt en geregistreerd zijn; de dierenarts van het dispensarium voert dit uit tegen de kostprijs van € 20 (per dier).

Eénmaal ingeschreven, kunnen de huisdieren in het dispensarium gratis terecht voor de behandeling van veelvoorkomende ziektes en standaard ingrepen, maar ook voor preventieve vaccinaties, sterilisatie en castratie. In bepaalde gevallen voeren de dierenartsen ook specifieke chirurgische ingrepen, zoals osteosyntheses (herstellen van botbreuken) uit.

De partners

Het dispensarium van Gent is uniek omdat de Stichting Prins Laurent op de volle medewerking van een universiteit, een faculteit diergeneeskunde en een stadsbestuur kan rekenen.

De Universiteit Gent heeft 6 jaar geleden de verfraaiing van het huurpand in de Dampoortstraat voor haar rekening genomen, en is ook nu bouwheer geweest bij de renovatie van het voormalige seniorenclublokaal. De Stad Gent zorgde er via allerlei kanalen en verenigingen voor dat zoveel mogelijk potentiële klanten de weg naar het dispensarium vonden.

De Faculteit Diergeneeskunde van de UGent zorgde voor de medische uitrusting van het dispensarium, terwijl de afdeling kleine huisdieren sinds het prille bestaan waakt over de kwaliteit van de aangeboden diergeneeskundige zorgen. De dieren worden onderzocht en behandeld door dierenartsen, geassisteerd door laatstejaarsstudenten, die een deel van hun verplichte praktijkstage in het dispensarium van Gent uitvoeren. Op die manier ervaren zij hoe het er in een eerstelijnspraktijk aan toegaat.

Voor de toekomstige dierenartsen betekent dit gevarieerde patiëntenaanbod een meerwaarde voor hun opleiding. De studenten krijgen voeling met de maatschappelijke realiteit door middel van deze dienstverlening en reflectie, waardoor ze groeien op academisch, persoonlijk en sociaal vlak. Dit project past volledig in de universitaire en facultaire visie op maatschappelijke dienstverlening.

Prof. Gasthuys, decaan van de Faculteit Diergeneeskunde

Praktisch

Het dierendispensarium van Gent bevindt zich in het Vogelenzangpark, ter hoogte van de parkeeringang van AZ Sint-Lucas. De locatie is makkelijk te bereiken met tram 4 of de bus (52-53-54-65-68-69-N4), halte: St-Lucas/Biervlietstraat.

Het dispensarium is telefonisch bereikbaar op weekdagen van 10 tot 12 uur via het telefoonnummer 09 233 03 13. Het is ook bereikbaar via e-mail op disp-gent@sfprlaurent.be voor niet-dringende vragen.