De Stad Gent en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) plaatsen op 50 locaties in Gent meettoestellen om een beter beeld te krijgen van de Gent

Wat is de invloed van het verkeer op de Gentse luchtkwaliteit? Om dat te weten hangt de Stad Gent samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vanaf halfweg mei 2016 vijftig meettoestellen op verspreid over Gent. Deze 50 locaties zijn geselecteerd uit 348 inzendingen van Gentenaars die hun straat als meetlocatie voorstelden na een oproep vanuit de Stad. Van begin juni tot halfweg  november 2016 meten de Stad Gent en de VMM op deze plaatsen de concentraties stikstofdioxide.

Met deze meetcampagne wil de Stad de lokale verschillen in de Gentse straten beter in kaart brengen, rekening houdend met de straatconfiguratie en de verkeersdrukte. Stikstofdioxide (NO2) is een goede indicator om de invloed van verkeer op de luchtkwaliteit te bepalen.

De Vlaamse Milieumaatschappij wil met de resultaten hun luchtkwaliteitsmodellen verder verfijnen. De resultaten zullen een aanvulling bieden bovenop de meetresultaten van de bestaande meetstations van de VMM in de Stad Gent. Deze meten momenteel al de concentraties stikstofdioxides in het centrum van Gent (Gustaaf Callierlaan en Baudelopark) en in de deelgemeenten Mariakerke, Wondelgem en Sint-Kruis-Winkel. De meetresultaten zullen in het voorjaar van 2017 gecommuniceerd worden.

Selectie van 50 meetlocaties

In april 2016 lanceerde de Stad Gent een oproep aan alle Gentenaars om hun gevel, balkon, tuin, enz. ter beschikking te stellen voor deze meetcampagne. Maar liefst 348 Gentenaars stelden zich kandidaat. Uit deze inzendingen selecteerde de Dienst Milieu en Klimaat in samenspraak met de VMM 50 locaties die het best voldoen aan enkele wetenschappelijke criteria, zoals een goede spreiding van de meetpunten over het grondgebied van Gent, een variatie in verkeersdrukte en straatconfiguratie. Via www.stad.gent/meetdelucht is er een overzicht terug te vinden van de 50 geselecteerde meetpunten waar 6 maanden lang de concentraties stikstofdioxide gemeten wordt.

Luchtvervuiling in de Gentse straten in kaart brengen

De Stad Gent zal de komende maanden samen met de VMM de concentratie stikstofdioxide (NO2) in de lucht meten op de geselecteerde locaties. Stikstofdioxide is - naast fijn stof en roet - één van de belangrijkste luchtvervuilende stoffen in een stad. Verkeer is de grootste bron van stikstofdioxide in de stad. Onderzoek wijst uit dat luchtvervuiling hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen zoals astma veroorzaakt. Kinderen, ouderen en mensen die reeds een longaandoening of hart- en vaatziekte hebben zijn extra kwetsbaar. 

Meer weten over de meetcampagne?Bekijk het persbericht (267.72 KB)