Hoe maken wij onze stad leefbaar? Vandaag en tegen 2050 als klimaatstad.

Bermen

De Stad Gent onderhoudt 219 km bermen langs wegen en waterlopen. Dat is een flinke oppervlakte groen. Hier leest u hoe het beheer gebeurt.

Lees meer

Bomen in de stad

Hoe werkt de Stad Gent aan een duurzaam bomenbestand? Wat doet de Stad met snoeihout en gevelde boomstammen?

Lees meer